Tips når ditt barn skal begynne i barnehagen

Det er knyttet stor spenning til at barnet skal begynne i barnehagen, og som foreldre til et barn med PKU har du sikkert mange spørsmål. Hvordan skal det gå med måltidene? Kommer verdiene til å stige nå som jeg ikke kan passe på? Hvem har ansvaret for at mitt barn får proteinerstatningen? Det kan hjelpe å huske på at dette har gått fint for mange før dere.

Forberedelser

Før barnet begynner i barnehagen kan det være godt å vite at de fleste barnehager er godt vant til å ha barn som spiser annderledes. Selv om det ikke er så vanlig å kjenne til PKU fra før av er de fleste vant med matallergier og cøliaki. Selv om PKU ikke gir akutte symptomer som visse allergier er det viktig at personalet i barnehagen har fått informasjon om hva PKU er og viktigheten av å følge dietten.

De ulike barnehagene har forskjellig tilbud av matservering. Noen har kanskje felles frokostservering, noen serverer ett varmt måltid i uken mens andre baserer seg på at barnet har med seg egen mat til alle måltider hver dag. Forhør deg med din barnehage hva som er praksis hvor ditt barn skal starte.

Informer om at ditt barn har PKU når dere søker om barnehageplass og ta kontakt med barnehagen i god tid før barnet skal starte. Da får personalet tid til å forberede seg og søke om ekstra personalressurser hvis de har behov for det. Vær på tilbudsstiden med opplæring of informasjon, et godt samarbeid er viktig.

For deg som er forelder til et barn med PKU kan det vært lurt å forberede barnet på at det må ta sin proteinerstatning blant andre jevnaldrende, i et nytt miljø og uten at dere er tilstede.

Det kan være vanskelig å føle at man mister kontrollen, men dette kommer til å gå bra!

Krev gode rutiner

I henhold til gjeldene lovgivning skal barnehagemiljøeet være trygt, det gjelder selvfølgelig også for et barn med PKU. Sørg for at ansatte kan dietten slik at barnet får rett mengde fenylalanin, proteinerstatning og nok lavproteinmat til alle måltider. Alle voksne rundt barnet må vite hva PKU er og hva barnet kan spise og ikke skal ha.

Kommunikasjonen med barnehagen er viktig, slik at du som forelder vet hva barnet ditt har fått i seg av mat og proteinerstatning i løpet av dagen. Finn den kommunikasjonsmåten som fungerer best for deg/dere. Det kan føles vanskelig for alle involverte i begynnelsen, men gi det litt tid, etter hvert kommer det til å gå greit.

Kunnskap og kommunikasjon

Barnehagens personalet nærmest barnet trenger informasjon om hva PKU er og hva barnet kan spise i barnehagen. Senter for sjeldne diagnoser kan bidra med informasjon til personalet. Her finner du mer informasjon.

Uansett hvordan matserveringen er i din barnehage er det viktig at barnehagen alltid har et lager av lavproteinvarer som pasta, ris, melk, kjeks etc. slik at de har noe å tilby ved behov.

Med jevne mellomrom arrangeres det spesielle dager i barnehagen som karneval, Halloween, Lucia eller nissefest. Da servers det ofte noe ekstra godt. Det er veldig viktig at barnet med PKU også blir ivaretatt ved slike anledninger slik at de også føler at de får noe ekstra godt å spise slik som de andre barna.

Her finner du PKU-Veileder fra Senter for sjeldne diagnoser som gir mer informasjon.

 

Informasjonen på denne siden er på ingen måte ment å erstatte omsorg, råd og medisinsk tilsyn av helsepersonell. Din kliniske ernæringsfysiolog og/eller lege vil gi deg råd om alle aspekter knyttet til håndtering av din metabolske sykdom for deg og din familie. Rådfør deg alltid med helsepersonell før du gjør endringer i kostbehandlingen din.