KetoCal

KetoCal er en serie produkter til kostbehandling av legemiddelresistent epilepsi og andre tilstander hvor en ketogen kost er indisert, f.eks. sykdommer i karbohydratstoffskiftet, som pyruvat dehydrogenasemangel (PDHD) og glukose-transportør type 1 (GLUT1)-defekt.

KetoCal  er registrert næringsmiddel til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn. Doseringen er individuell og skal bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog