Produkter fra Nutricia er næringmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn