ADHD

Strever ditt barn med dårlig matlyst som bivirkning fra ADHD-medisiner?

Som foreldre er det vanlig å bekymre seg for barna sine. Har barnet også utfordringer forbundet med en ADHD-diagnose, vil bekymringene kunne forsterkes. Barn som får medisiner for å behandle kjernesymptomene ved ADHD, kan ha nedsatt appetitt som en av de vanligste bivirkningene. På grunn av den dårlige matlysten, kan noen barn gå ned i vekt i så stor grad at det påvirker vekst og utvikling.

Ta kontakt med lege hvis du er bekymret for at barnet ditt ikke får i seg nok næring.