Sondemat for barn

Det er ofte mange bekymringer og utfordringer forbundet til livet med et barn med funksjonshemming. Maten bør ikke være ett av dem. Sondemat kan være til hjelp. Men tanken på å skulle gi barnet sitt sondemat kan være overveldende og det kan være vanskelig å gi slipp på vanlig mat. Om ditt barn fortsatt kan spise mat gjennom munnen, kan sondeernæring fungere som et supplement