Når barnet ditt har behov for ekstra næring ved sykdom

Dårlig vekstutvikling kan være et problem hos barn som har en underliggende sykdom eller nedsatt funksjonsevne. Tilvekstproblemer kan skyldes dårlig næringsinntak i sykdomsperioden eller fordi næringsbehovet midlertidig har økt. Det kan også skyldes utilstrekkelig svelging, legemiddelbivirkninger eller av ukjent årsak. Uansett årsak er det nødvendig å få i seg tilstrekkelig med energi og næring for å kunne vokse. Når barnet ditt er sykt og har behov for litt ekstra energi, kan Fortini næringsdrikker være til hjelp.