ketogen diett Nutricia

Hva er ketogen diett?

Ketogen diett er en fettrik, karbohydratfattig kost med tilstrekkelig protein som brukes ved terapiresistent epilepsi samt ved GLUT1 mangelsykdom og Pyruvat dehydrogenasemangel.

Ketogen diett

Ketogen diett er veldokumentert behandlingsalternativ allerede fra 6 ukers alder9. Dietten kan også gjennomføres av personer som benytter sondeernæring.

Ketogen diett er en meget nøyaktig beregnet medisinsk diettbehanding som monitoreres nøye av et tverrfaglig team med ekspertise i slik diettbehandling. Teamet består som oftest av en neurolog, klinisk ernæringsfysiolog og en sykepleier.

Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE) har nasjonalt ansvar for diettbehandling av terapiresistent epilepsi i Norge. Hos barn er det vanlig at oppstarten skjer mens barnet bor sammen med sin familie på sykehuset. Dette for å lære seg gjennomføringen av dietten i tett samarbeid med dietteamet. Hos voksne pasienter skjer også oppstarten i tett samarbeid med et dietteam, men pasienten bor ikke på sykehuset.

En kostbehandlingsmetode som har eksistert i lang tid

Ketogen diett ble opprinnelig laget for å kopiere virkningen av faste. Faste har blitt benyttet til å kontrollere anfall hos personer med epilepsi i 2000 år. Selv om fasting kan ha god anfallsreduserende effekt kan det ikke benyttes over lang tid da kroppen går tom for energi og sult oppstår.

I 1921 foreslo dr. R.M Wilder, en amerikansk lege, at tilstaden til fasting kunne opprettholdes over lang tid med en ‘ketogen diett’ som etterlignet fasting ved å redusere mengden karbohydrater i kosten samt tilføre høye nivåer av fett 1.
I motsetning til en person som sulter som forbrenner kroppsfett som energi, vil en person på ketogen diett forbrenne fett som energi. Dermed kan personen opprettholde denne fett-forbrennende tilstanden over lengre tid uten å sulte.

Ketogen diett ble hyppig benyttet på 20- og 30-tallet. Etter at moderne antiepileptiske legemidler ble lansert i 1930-årene ble diettbehandling mindre brukt. Nedgangen fortsatte helt til 1990-årene da diettbehandling på nytt vakte klinisk interesse og diettbehandling ble gjeninnført.

Økende interesse og økende antall kliniske studier på ketogen diett

De fleste pasienter får god effekt av antiepileptiske legemider 2.  For de 20-30% av pasientene som ikke får tilfredstillende effekt kan diettbehandling være et godt alternativ 3. Selv om mekaniskeme bak den anfallsreduserende effekten fortsatt ikke er kjent, kan diettbehandling være en effektiv behandling 4-8.  I løpet av de siste årene har mindre strenge diettalternativer blitt tilgjengelige i tillegg til den klassiske diettvarianten. I tillegg vurderes diett som et alternativ tidligere i behandlingsforløpet ved epilepsitilfeller som er vanskelige å behandle 8.

Nutricia Ketogen diett

Det er alltid behandlende lege som avgjør

Det er viktig å være klar over at ketogen diett ikke passer for alle med terapiresistent epilepsi. Avgjørelsen tas av din behandlende lege og et dietteam.

Les mer om ketogen diett og epilepsi

Hvordan virker ketogen diett?

Ketogen diett er en fettrik, karbohydratfattig kost som gir tiltrekkelig med protein for vekst og utvikling.

Les mer

ULIKE VARIANTER AV KETOGEN DIETT

Ulike varianter av det ketogene kostholdet er utviklet for å kunne tilpasse seg pasientens behov. Din eller ditt barns nevrolog og kostholdsspesialist velger den varianten som passer i samråd med deg.

Les mer

Pasienthistorier Epilepsi & ketogen diett

Ta del i pasientenes historie om hvordan kosthold er en del av behandlingen deres, med håp om å inspirere flere voksne, som i likhet med disse menneskene, har vurdert og diskutert med legen sin, om å starte behandling med ketogent kosthold.

Les mer

Referanser

  1. Turner Z & Kossoff EH. The Ketogenic and Atkins Diets: Recipes for Seizure Control. Practical Gastroenterology. 2006 Jun : 53-64.
  2. Stafstrom C et al. Epilepsy and the ketogenic diet. 2004. Humana Press. Totawa.
  3. 3.Kwan P et al. Early identification of refractory epilepsy. N Engl J Med 2000:342;314-319.
  4. Freeman J et al. The ketogenic diet: a treatment for epilepsy in children and others. 2007. 4th ed. Demos, New York.
  5. Neal EG et al. Lancet Neurol 2008;7:500-506.
  6. Keene DL. Ped Neurol. 2006;35(1):1-3.
  7. Henderson GB et al. J Child Neurol 2006;21 (3):193-198.
  8. Kossoff EH et al. Epilepsia 2009:febr50(2)304-317.
  9. Kossoff, E.H. et al. Optimal clinical management of children receiving dietary therapy for epilepsy: Updated recommendations of the International Ketogenic Diet Study Group. Epilepsia Open, 3(1):175-192, 2018.

Print Side