Pasienthistorier

Ta del i pasienthistorier om hvordan ketogen diett er en del av behandlingen deres, med håp om å inspirere flere, som i likhet med disse, har vurdert og diskutert med legen sin, om å starte behandling med ketogen diett.


Chloe’s historie

Ta del i Chloe og hennes historie om hvordan ketogen diett er en del av Chloe’s behandling

Adam’s historie

Ta del i Adam´s historie om hvordan ketogen diett er en del av hans behandling

LEE’s Historie

Ta del i Lee´s historie om hvordan ketogen diett er en del av hans behandling

Matthews historie – Del 1

Matthews historie – Del 2

Matthews historie – Del 3