Hva er melkeallergi og melkeproteinallergi?

Melkeproteinallergi kan også kalles kumelkproteinallergi, kumelkallergi eller bare melkeallergi. La deg derfor ikke forvirre om du hører disse navnene om hverandre, da de alle står for det samme.

Melkeallergi er den vanligste matallergien hos babyer og småbarn: 2–5 % av alle barn rammes av melkeallergi. Nesten alle får symptomer i løpet av det første leveåret. Allergien gir seg ofte til kjenne når barnet begynner å få grøt eller morsmelkerstatning som inneholder kumelk.


Barn med melkeproteinallergi

Melkeallergi skyldes at kroppen feiltolker proteinet i melk som noe farlig. Dette fører til at immunforsvaret setter i gang en allergisk reaksjon, som kan arte seg på forskjellige måter. Enkelte reaksjoner kommer med en gang barnet spiser mat som inneholder melk. Eksempler på raske reaksjoner er oppblussing av rødt utslett og plutselig oppkast. Andre reaksjoner kommer lenge etter inntak av melk, i enkelte tilfeller flere dager senere. Eksempler på slike reaksjoner er forstoppelse og dårlig tilvekst.

Symptomene på melkeallergi kan være veldig ulike hos forskjellige barn, og de fleste symptomer som oppstår ved en melkeallergi kan også forekomme ved andre sykdommer og tilstander. Dette gjør at det av og til kan være vanskelig å knytte barnets symptomer til melk og forstå at det dreier seg om melkeallergi.

Melkeproteinallergi baby

Melkeproteinallergi hos babyer er uvanlig. Spedbarn som ammes, reagerer sjelden på restene av kumelkprotein som kan forekomme i morsmelken etter at mor har spist melkeprodukter.

Hvis et barn som fullammes likevel skulle få symptomer på melkeallergi, anbefales moren å fortsette med å amme, for å utnytte de mange fordelene ved amming. I disse tilfellene er det imidlertid viktig at mor holder seg unna melkeprodukter. Før en eventuell kostendring, enten den gjelder mors eller barnets kost, må man alltid diskutere endringen med helsestasjonen eller lege.

Les mer om de ulike symptomene som kan forekomme ved allergi mot kumelk

Prognosen er god!

Prognosen for melkeproteinallergi er god. De fleste barn med melkeallergi blir friske allerede i barnehagealderen. Hvis barnet ditt nettopp har fått diagnosen melkeallergi, kan dette naturlig nok virke lenge til. Livet foregår her og nå, og hverdagens problemer må løses – også de som antas å forsvinne i fremtiden.

På denne nettsiden har vi derfor samlet informasjon og tips som kan bidra til å gjøre livet med melkeproteinallergi så enkelt som mulig.

Du bør alltid ta kontakt med helsestasjon eller lege hvis du har mistanke om at barnet ditt har melkeallergi. Du bør få en henvisning til en barnelege som kan gjøre videre utredning for å vurdere om barnet har kumelkallergi. Denne nettsiden kan aldri erstatte kontakt med helsepersonell

Innholdet på denne siden er produsert av Nutricia Norge AS for å gi informasjon og kunnskap om melkeallergi. Ta alltid kontakt med helsepersonell hvis du har mistanke om at barnet ditt har melkeallergi. Nutricia støtter WHOs anbefaling om at morsmelk er den beste føden for spedbarnet. Neocate og Pepticate er næringsmidler til spesielle medisinske formål. De skal brukes under medisinsk tilsyn etter nøye vurdering av øvrig ernæringsbehandling, inkludert amming.