Oppdag symptomene

Symptomene på melkeallergi kan vise seg på mange forskjellige måter. Variasjonene er store, og symptomene varierer fra barn til barn. Dermed kan det av og til ta litt tid før et barn med melkeallergi får riktig diagnose. Enkelte barn som er allergiske mot melk, reagerer med oppkast, mageknip og diaré, mens andre får problemer med forstoppelse. Eksem, søvnvansker og dårlig vektoppgang kan også være tegn på allergi. I enkelte tilfeller er det lett å stille diagnosen melkeallergi, men når det ikke er åpenbart at barnets symptomer er knyttet til melk, kan det være mye vanskeligere.

 


Symptomguide melkeproteinallergi

Enkelte symptomer er mindre vanlige, men er kanskje aktuelle for nettopp ditt barn. Mange av symptomene på listen er vanlige og kan i perioder opptre hos friske barn og spedbarn. Vær også oppmerksom på at symptomene som forekommer ved melkeallergi, kan sammenfalle med symptomer på andre allergier og tilstander. Selv om barnet ditt har flere av symptomene på listen, trenger det altså ikke bety at det har melkeallergi.

Hvis du er urolig eller har mistanke om at barnet ikke har det bra, eller hvis barnet ditt har langvarige symptomer som forverres over tid, bør du kontakte helsestasjonen eller barnets lege. Hvis du har mistanke om matallergi, er det svært viktig for barnets helse og sikkerhet at du ikke begynner å utelukke matvarer fra barnets kost før du har rådført deg med helsepersonell.

 • Blod i avføringen forekommer iblant hos helt friske spedbarn og er da forbigående. Hvis barnet virker fornøyd, spiser godt og vokser som det skal, er det som regel ingen grunn til uro. Hvis det er friskt blod i avføringen over lengre tid, samtidig som barnet ikke har det bra, kan årsaken være en slimhinneskade i nedre del av mage-tarmkanalen. Blødninger fra barnets øvre mage–tarm-kanal kan gi avføring med mørk farge. Mørk avføring kan også skyldes noe barnet har spist, f.eks. blåbær, enkelte morsmelkerstatninger eller ev. blod dersom mor har såre brystvorter. Rådfør deg med helsestasjon eller lege ved mistanke om blod i barnets avføring.

 • Små barn gråter av og til, særlig de første månedene. Å gråte er det lille barnets måte å tiltrekke seg oppmerksomhet på når det f.eks. er sulten eller vil være nær og bli båret. Et barn kan virke ”misfornøyd” selv når du mater det eller forsøker å roe det ned, og det er vanlig at små barn har en gråteperiode om kvelden før de sovner for natten. Ved 3–4 måneders alder avtar som oftest gråtingen. Hvis gråten kommer på samme tid dag etter dag og barnet er rolig og fornøyd resten av dagen og vokser og legger på seg, er det ingen grunn til bekymring. Barn med langvarig kolikk/skriking som ikke går opp i vekt, kaster opp flere ganger om dagen eller har andre problemer knyttet til mating, bør undersøkes av lege. Langvarig kolikk og utrøstelig gråt og misnøye kan iblant være tegn på overfølsomhet for enkelte matvarer.

 • Hos mindre barn skyldes nysing ofte en virusinfeksjon, men av og til kan det være et symptom på allergi. Ta kontakt med helsestasjon eller lege hvis barnet nyser og ser ut til å ha vedvarende luftveisproblemer.

 • Opphovning i ansiktet skyldes at det samler seg væske under huden og kan være tegn på en allergisk reaksjon. Ved en allergisk reaksjon forekommer opphovningen nesten alltid sammen med kløe og irritasjon i huden. Selv om denne typen opphovning er vanligst i ansiktet, kan den også forekomme på andre deler av kroppen.

 • Hyppige, løse og vandige avføringer som oppstår plutselig, skyldes som oftest magesyke forårsaket av virus, og i enkelte tilfeller av bakterier. Ved gjentatte tilfeller av diaré er det viktig at salter, mineraler og væske som barnet har mistet, blir erstattet raskt. Barn under 1 år er spesielt utsatt for rask dehydrering eller forstyrrelser i saltbalansen. Bruk ferdig væskeerstatning som du kan få kjøpt på apoteket. Fortsett å gi morsmelk eller morsmelkerstatning. La større barn spise det de vil, uten å legge spesielle begrensninger med hensyn til mat. Kontakt lege hvis barnet ikke blir bedre innen 24 timer eller er svært medtatt og ikke ser ut til å holde på væsken. Dette er spesielt viktig hvis barnet er 6 måneder eller yngre. Langvarig diaré kan av og til skyldes en betennelse i tarmen og er i så fall ikke forbigående. Kontakt helsestasjonen eller lege dersom barnet har diaré som ikke går over, og du har mistanke om at den ikke skyldes magesyke.

 • Utslett kan gjøre at huden blir rød, klør, blir varm, ujevn, tørr, sprukken, får blemmer og kan gjøre vondt. Årsakene til utslett varierer, og det samme gjør dermed behandlingen. Hvis et barn får utslett, kan det enkelte ganger være et symptom på matallergi. Ta kontakt med helsestasjon eller lege.

 • Elveblest er lett opphøyde, intenst kløende utslett som vanligvis omgis av rødaktig eller rødflammet hud. Utslettene kan være alt fra knappenålsstore og blemmelignende til desimeterstore flekker som brer seg utover huden. Elveblest kan være et symptom på matallergi. Noen barn med IgE-mediert allergi kan reagere med elveblest hvis huden kommer i kontakt med maten barnet ikke tåler.

 • Hvis du er urolig eller har mistanke om at barnet ikke har det bra, eller hvis barnet ditt har langvarige symptomer som forverres over tid, bør du kontakte helsestasjonen eller barnets lege. Hvis du har mistanke om matallergi, er det svært viktig for barnets helse og sikkerhet at du ikke begynner å utelukke matvarer fra barnets kost før du har rådført deg med helsepersonell.

 • Eksem er betennelse i huden som fører til sprukken, rød, væskende eller tørr og ofte kløende hud. Eksem kan være ikke-allergisk eller allergisk. Atopisk eller allergisk eksem kan utløses av en allergisk reaksjon, f.eks. mot enkelte matvarer. Lege eller annet helsepersonell kan gi deg råd om hvordan du skal behandle barnets eksem, og om det er grunn til å utelukke spesielle matvarer.

 • Oppkast og gulping er vanlig hos små barn og går som oftest over når barnet begynner å sitte eller stå oppreist. Hvis barnet også når det hviler har tilbakevendende oppkast, hoste eller annet luftveisbesvær, gråter utrøstelig, har dårlig ånde og raper mye, kan dette være tegn på sykdom. Ved oppkast eller gulping kan mageinnholdet gi en brennende følelse i spiserøret eller svelget og på sikt føre til at slimhinnen i spiserøret blir irritert. Da kan barnet f.eks. nekte å spise og spenne ryggen eller hele kroppen i en bue. Hvis dette skjer mens du mater barnet, eller hvis barnet ikke vokser som det skal, må du kontakte fastlegen.

 • Ta kontakt med helsestasjonen hvis barnet ditt har langvarige søvnforstyrrelser med urolig søvn både på dag- og nattestid, og hvis den urolige søvnen er kombinert med andre symptomer som gjør barnet urolig, grinete, utmattet og misfornøyd også i våken tilstand. Barnet kan ha behov for hjelp til å komme inn i en søvn–våkenhetsrytme som fungerer. Tunge og langvarige søvnforstyrrelser kan noen ganger skyldes sykdom hos barnet.

 • Hvesende eller pipende pust hos barnet skyldes ofte forkjølelse. Hvis pustebesværet trekker ut i tid eller forekommer ofte, må du ta kontakt med helsestasjon eller lege siden langvarig pustebesvær iblant kan være tegn på astma. I enkelte tilfeller kan matallergi føre til symptomer knyttet til luftveiene. Ettersom denne typen matallergier kan føre til alvorlige reaksjoner, bør barn med matallergi og pustesymptomer undersøkes av lege.

 • De første månedene i babyens liv er avføringen til de fleste myk og flytende. Spedbarn som ammes, har vanligvis oftere avføring enn barn som får morsmelkerstatning. Enkelte spedbarn som ammes, kan ha avføring etter hvert måltid, andre mye sjeldnere. Barn som ammes, får sjelden forstoppelse. Forstoppelse innebærer at barnet har sjelden avføring og at det er vanskelig å få ut avføringen. Hvis du opplever at barnet ditt har store avføringsproblemer og at det er anstrengt og opplever smerte i forbindelse med avføring, må du kontakte helsestasjonen eller legen.

 • At barnet svetter om natten, er vanlig, og i de fleste tilfeller helt normalt. Det er viktig å skille nattesvette som har medisinske årsaker, fra nattesvette som skyldes at det er for varmt i rommet eller at barnets sengetøy er for varmt. Spør helsesøster eller lege om råd hvis du opplever at barnet svetter så mye at det føler ubehag og våkner ofte av fuktig nattdrakt eller sengetøy.

 • Oppblåst mage kan gi barnet mageknip. Det kan også gi barnet en oppsvulmet følelse / metthetsfølelse med redusert appetitt som følge. Oppblåst mage er vanlig hos spedbarn som spiser raskt, enten de ammes eller mates med flaske. Plager med oppblåst mage som forekommer samtidig med dårlig vektøkning, oppkast, diaré og blodig eller mørk avføring, kan være tegn på sykdom hos barnet.

Har du mistanke om allergi?

Hvis du mistenker at barnet ditt har melkeallergi, kan det være lurt å følge litt ekstra godt med på hva barnet spiser, og hvilke symptomer det får. Disse observasjonene kan komme til nytte når du oppsøker helsestasjon eller lege.

På denne siden får du tips om hvordan du forbereder deg til besøket.

Innholdet på denne siden er produsert av Nutricia Norge AS for å gi informasjon og kunnskap om melkeallergi. Ta alltid kontakt med helsepersonell hvis du har mistanke om at barnet ditt har melkeallergi. Nutricia støtter WHOs anbefaling om at morsmelk er den beste føden for spedbarnet. Neocate og Pepticate er næringsmidler til spesielle medisinske formål. De skal brukes under medisinsk tilsyn etter nøye vurdering av øvrig ernæringsbehandling, inkludert amming.