Ulike varianter av ketogen diett

4 varianter av ketogen diett

Ulike varianter av det ketogen diett er utviklet for å kunne tilpasse seg pasientens behov. Din eller ditt barns nevrolog og kliniske ernæringsfysiolog velger den varianten som passer i samråd med deg.

Den originale varianten av ketogen diett omtales som «klassisk ketogen diett». Ulike varianter av denne dietten har blitt utviklet for å tilby alternativer til pasientene.

Dette inkluderer:

  • Modifisert ketogen diett (MOD Modifisert Atkins diett, også omtalt som Modified Atkins Diet i utlandet)
  • Medium chain triglyceride diett (MCT)
  • Lavglykemisk indeksdiett (LGIT).

Tabellen sammenligner hovedtrekkene i de ulike variantene av ketogen diett. I Norge er klassisk og modifisert ketogen diett de vanligste.

Din nevrolog og kliniske ernæringsfysiolog vil i tett samarbeid med deg og din familie velge den varianten som er mest passende for deg.

Diett Diettsammensetning Behov for utstyr
Klassisk ketogen diett I henhold til ratio, som oftest 2:1 - 4:1 Vekt med 0,1 grams nøyaktighet
MCT-diett Som klassisk ketogen diett, men 30-60% av fettet byttes ut med MCT-fett Vekt med 0,1 grams nøyaktighet og måleutstyr
Modifisert ketogen diett (MOD) Mengden karbohydrater begrenses til 10-30 gram pr. dag Vekt med 1 grams nøyaktighet og måleutstyr
Lavglykemisk indeksdiett (LGIT) Karbohydratinntaket begrenses til 40-60 gram pr dag og karbohydratene skal ha glykemisk indeks <50 Måleutstyr

Det som er felles for alle versjoner av            ketogen diett er

  1. Begrenset inntak av karbohydrater

  2. Høyt inntak av fett

  3. Alle måltider er nøye sammensatt og beregnet

  4. Dietten skal bare gjennomføres under nøye medisinsk monitorering og veiledning

Ketogen kostpyramide

Det er viktig å være klar over at enkelte matvaregrupper nå vil inngå som en større del av ditt daglige kosthold enn før, og at enkelte matvarer ikke kan inkluderes når du står på ketogen diett som behandling for din legemiddelresistente epilepsi.

For å visualisere dette har vi laget en kostpyramide som viser deg omtrent hvordan forholdet mellom fett, protein og karbohydrat bør være, samt viktige matvarer i hver gruppe. Vi viser også hvilke matvarer som i mange tilfeller må unngås. Det vil være individuelle behov, og hva som passer akkurat for deg vil du få detaljert informasjon om av din kliniske ernæringsfysiolog. Oversikten er kun ment som en veiledning.

Ketogen diett skal alltid settes i gang og følges av et erfarent behandlingsteam med lege og klinisk ernæringsfysiolog.

Pyramiden kan lastes ned her.

Nøyaktigheten i diettbehandlingen er viktig

Maten beregnes etter individuelle behov, og ingenting utover de beregnede måltidene bør gis. Alle måltider er like energirike. Antall måltider er vanligvis fire til fem stykker spredt gjennom dagen, slik at oppholdet om natten (nattfaste) ikke er for langt. Væskeinntaket må også beregnes og fordeles individuelt gjennom dagen.

Ketogen ratio

Ketogen ratio beskriver forholdet mellom mengden fett i dietten i forhold til mengden protein pluss karbohydrat. Det er din lege eller kliniske ernæringsfysiolog som avgjør hvilken ratio som er best egnet for deg eller ditt barn. Det finnes ulike ketogene dietter med ulik ratio. Klassisk ketogen diett har vanligvis en ratio på 4:1, men ratio på 3:1 eller 2:1 er også vanlig. For enkelte diettvarianter benyttes ikke uttrykket ratio, men inntaket av karbohydrater pr. dag begrenses til et nivå som din lege eller kliniske ernæringsfysiolog vil avgjøre.