Hva er ketogen diett?

Ketogen diett er en fettrik, karbohydratfattig kost med tilstrekkelig protein som brukes ved legemiddelresistent epilepsi samt ved GLUT1 mangelsykdom og Pyruvat dehydrogenasemangel.


Ketogen diett

Ketogen diett er veldokumentert behandlingsalternativ allerede fra 6 ukers alder. (9) Dietten kan også gjennomføres av personer som benytter sondeernæring.
Ketogen diett er en meget nøyaktig beregnet medisinsk diettbehanding som monitoreres nøye av et tverrfaglig team med ekspertise i slik diettbehandling. Teamet består som oftest av en neurolog, klinisk ernæringsfysiolog og en sykepleier.
Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE) har nasjonalt ansvar for diettbehandling av terapiresistent epilepsi i Norge. Hos barn er det vanlig at oppstarten skjer mens barnet bor sammen med sin familie på sykehuset. Dette for å lære seg gjennomføringen av dietten i tett samarbeid med dietteamet. Hos voksne pasienter skjer også oppstarten i tett samarbeid med et dietteam, men pasienten bor ikke på sykehuset.

Ketogen diett er en kostbehandlingsmetode som har eksistert i lang tid

Ketogen diett ble opprinnelig laget for å kopiere virkningen av faste. Faste har blitt benyttet til å kontrollere anfall hos personer med epilepsi i 2000 år. Selv om fasting kan ha god anfallsreduserende effekt kan det ikke benyttes over lang tid da kroppen går tom for energi og sult oppstår.
I 1921 foreslo dr. R.M Wilder, en amerikansk lege, at tilstaden til fasting kunne opprettholdes over lang tid med en ‘ketogen diett’ som etterlignet fasting ved å redusere mengden karbohydrater i kosten samt tilføre høye nivåer av fett. (1)
I motsetning til en person som sulter og som forbrenner kroppsfett som energi, vil en person på ketogen diett forbrenne fett som energi. Dermed kan personen opprettholde denne fett-forbrennende tilstanden over lengre tid uten å sulte.

Ketogen diett ble hyppig benyttet på 20- og 30-tallet. Etter at moderne antiepileptiske legemidler ble lansert i 1930-årene ble diettbehandling mindre brukt. Nedgangen fortsatte helt til 1990-årene da diettbehandling på nytt vakte klinisk interesse og behandlingen ble gjeninnført.

Økende interesse og økende antall kliniske studier på ketogen diett

De fleste pasienter får god effekt av antiepileptiske legemider. (2)

For de c. 30% av pasientene som ikke får tilfredsstillende effekt kan diettbehandling være et godt alternativ (3). Selv om mekanismene bak den anfallsreduserende effekten fortsatt ikke er kjent, kan diettbehandling være en effektiv behandling. (4-8 )

I løpet av de siste årene har mindre strenge diettalternativer blitt tilgjengelige i tillegg til den klassiske diettvarianten. I tillegg vurderes diett som et alternativ tidligere i behandlingsforløpet ved epilepsitilfeller som er vanskelige å behandle.

Det er alltid behandlende lege som avgjør

Det er viktig å være klar over at ketogen diett ikke passer for alle med legemiddelresistent epilepsi. Avgjørelsen tas av din behandlende lege og et dietteam.

  1. The global Campaign against Epilepsy. Geneva. World health organization 2000.
  2. Stafstrom C et al. 2004. Humana Press. Totawa.
  3. Kwan P et al. N Engl J Med 2000:342;314-319
  4. Freeman J et al. 2007. 4th ed. Demos, New York.
  5. Kossof EH et al Epilepsia 2009; 50:304-17.
  6. Keene DL. Ped Neurol. 2006;35(1):1-3.
  7. Henderson GB et al. J Child Neurol 2006;21 (3):193-198.
  8. Kossoff EH et al. Epilepsia 2009:febr50(2)304-317.