Koronavirus og næringsdrikker


Ofte stilte spørsmål

Vi forstår at dette kan være en vanskelig tid for eldre, pasienter og deres pårørende. For å bidra med informasjon rundt noen av spørsmålene som kan dukke opp, har vi samlet inn svar fra Nutricia sine eksperter på noen av de mest stile spørsmålene rundt koronavirus og medisinsk ernæring.

 • Vi tar alle nødvendige forholdsregler og gjør tiltak for å sikre total produktsikkerhet. Vi setter høye standarder for produktsikkerhet og kvalitetskontroller gjennom hele verdikjeden, fra innkjøp av råmaterialer og innpakning, til leveringen av våre produkter.

  Risikoen for infeksjon gjennom kontakt med matingredienser, eller innpakning som kommer fra smitteområder, kjøpt fra kommersielle aktører er ansett som ubetydelig, som angitt av alle offisielle organisasjoner (WHO, EFSA, ECDC).

  Koronavirus spres som regel fra menneske til menneske gjennom dråpesmitte. Foreløpig finnes det ikke bevis for at smitte av Covid-19 skjer gjennom mat eller medisinsk ernæring. Før du håndterer/konsumerer/leverer næringsdrikker er det viktig å alltid vaske hendene med såpe og vann i 20 sekunder for generell matsikkerhet.

 • Medisinsk ernæring er laget spesielt for pasienter med en diagnostisert medisinsk tilstand og må brukes under medisinsk tilsyn. Det er generelt ikke behov for medisinsk ernæring med mild sykdom. Hvis du har milde symptomer, følg myndighetenes råd om hva du skal gjøre her: FHI

  Pass på å drikke mye væske og spis regelmessige måltider. Be om hjelp fra venner og familie for å levere dagligvarer eller måltider. Pass på å følge retningslinjer satt av myndighetene når det gjelder kontakt med andre mennesker for å unngå spredning av viruset.

  For de fleste er sykdom grunnet koronavirus mild, men for noen kan det føre til alvorlig sykdom. Helseeksperter jobber fortsatt med å finne ut hvordan koronaviruset påvirker mennesker, men det kan virke som om eldre mennesker og mennesker med underliggende sykdom oftere utvikler alvorlig sykdom oftere enn andre. Hvis du allerede har en underliggende sykdom som gjør det vanskelig å spise og drikke nok for å møte kroppens behov og du allerede bruker næringsdrikker, bør du fortsette å ta de som anbefalt av helsepersonell. Hvis du har problemer med å innta medisinsk ernæring , kontakt helsepersonell for å få råd. Pass på at du følger myndighetenes råd for hvordan du skal kontakte helsepersonell.

  Det er kun hvis du utvikler alvorlig sykdom grunnet koronaviruset at du kan ha behov for medisinsk ernæring. Helsepersonell vil vurdere dette og gi deg nødvendige anbefalinger ved behov. Hvis du er bekymret for deg selv eller en nær relasjon, kan du sjekke om du eller din kjære er underernært eller i risikosonen for underernæring ved å kontakte helsepersonell.

 • Medisinsk ernæring er næring for spesielle medisinske formål, spesielt utviklet for pasienter med en diagnostisert medisinsk tilstand og skal brukes under medisinsk tilsyn. Medisinsk ernæring er trygt å bruke hvis de er i risiko for koronavirus, basert på råd fra helsepersonell.

  Hvis du har fått individuelle råd grunnet en allerede eksisterende medisinsk tilstand skal du fortsette å følge disse rådene. Hvis du allerede bruker medisinsk ernæring, fortsett å ta det som anbefalt av helsepersonell.

 • Medisinsk ernæring er næring for spesielle medisinske formål, spesielt utviklet for pasienter med en diagnostisert medisinsk tilstand og skal brukes under medisinsk tilsyn.

  Medisinsk ernæring er trygt å ta etter en koronavirusinfeksjon og når du er i ferd med å bli frisk, basert på råd fra helsepersonell. Hvis du har hatt mild sykdom, er det som regel ikke nødvendig med medisinsk ernæring.

  I mer alvorlige tilfeller, kan medisinsk ernæring være en hjelpsom støtte under en akutt fase ved å fylle gapet mellom næringsinntak og behov, frem til næringsinntaket er tilbake på normalt nivå.

  Hvis du har fått individuelle råd grunnet en allerede eksisterende medisinsk tilstand skal du fortsette å følge disse rådene. Hvis du allerede bruker medisinsk ernæring, fortsett å ta det som anbefalt av helsepersonell.

 • Hvis du er syk eller under behandling for sykdom kan det være vanskelig å få i seg all energien og næringsstoffene man trenger kun fra matinntak, spesielt hvis du har dårlig appetitt eller symptomer som gjør det vanskelig å spise og drikke. Det kan være svimmelhet, oppkast, diaré, sår munn eller problemer med å svelge. Dette kan gjøre at du er i risiko for sykdomsrelatert underernæring. Næringdrikker er næring for spesielle medisinske behov, utviklet for å møte ernæringsbehovet for de med sykdomsrelatert underernæring og må brukes under medisinsk tilsyn. De bidrar med ekstra energi, protein, vitaminer og mineraler.

 • Hvis de er syke: De bør bruke munnbind når de er i nærheten av andre mennesker (for eksempel er i samme rom eller bil, eller i møte med helsepersonell). Hvis de ikke har mulighet til å bruke munnbind (for eksempel ved pustevansker), bør de gjøre sitt beste for å dekke seg til når de hoster eller nyser.

  Hvis de ikke er syke: De behøver ikke bruke munnbind.

 • Nei, å være i risikogruppe betyr ikke at du har behov for medisinsk ernæring. Snakk med helsepersonell hvis du trenger flere råd om medisinsk ernæring er det rette for deg.

 • Medisinsk ernæring er mat for spesielle medisinske formål laget spesielt for pasienter med en diagnostisert medisinsk tilstand og må bare brukes under medisinsk tilsyn. Hvis du er i ferd med å bli frisk fra en mild koronavirusinfeksjon, er medisinsk ernæring stort sett ikke nødvendig. Hvis du er i ferd med å bli frisk etter en mer alvorlig infeksjon og du har fått beskjed om at du er underernært, eller står i fare for å bli det, kan det hende du har behov for medisinsk ernæring. Helsepersonell vil veilede deg og eventuelt anbefale medisinsk ernæring ut ifra din situasjon.

 • Medisinsk ernæring er næring for spesielle medisinske formål, spesielt utviklet for pasienter med en diagnostisert medisinsk tilstand og skal brukes under medisinsk tilsyn. Medisinsk ernæring er trygt for de fleste å bruke hvis de er smittet av koronavirus, basert på råd fra helsepersonell.

  Hvis du har milde symptomer, er som regel ikke medisinsk ernæring nødvendig. For mer alvorlige symptomer, kan medisinsk ernæring være en hjelpsom støtte under en akutt fase ved å fylle gapet mellom næringsinntak og behov, frem til næringsinntaket er tilbake på normalt nivå.

  Hvis du har fått individuelle råd grunnet en allerede eksisterende medisinsk tilstand skal du fortsette å følge disse rådene. Hvis du allerede bruker medisinsk ernæring, fortsett å ta det som anbefalt av helsepersonell.

 • Vask hender grundig før du bruker medisinsk ernæring. Ta rikelig med vann på hendene, gni dem skikkelig på begge sider, mellom fingrene og under neglene. Først den ene hånden og deretter den andre. Skyll dem grundig under rennende vann i 20 sekunder. Å skylle nøye er nøkkelen til å vaske bort et eventuelt virus. Tørk hendene godt med et papirhåndkle, bruk deretter håndkledet til å skru av kranen og kast det etterpå. Hvis det ikke finnes muligheter for å vaske, bruk anti-bac med 60-95% alkohol.

  Sjekk alltid merkingen på din medisinske ernæring for å se hvordan man skal tilberede, innta og oppbevare den.

 • Det er viktig å følge lokale retningslinjer som er satt i ditt land eller region og holde seg oppdatert på tiltakene som er gjort i ditt område for å begrense spredning av viruset og eksponering for den mest sårbare delen av befolkningen. Disse kan endres fra dag til dag; hold deg jevnlig oppdatert. Hold god avstand til andre når du er ute. Det er klokt å sikre tilstrekkelig forsyning av medisinsk ernæring hjemmet, i tilfelle dine foreldre må holde seg inne. Du kan snakke med apotek ditt om hva som kan forventes og hvordan sikre kontinuitet i forsyningen over tid, inkludert muligheter for hjemlevering.