Koronavirus og sondenæring


Ofte stilte spørsmål

Vi forstår at dette kan være en vanskelig tid for eldre, pasienter og deres pårørende. Ved å bidra med informasjon rundt noen av spørsmålene som kan dukke opp, har vi samlet inn svar fra Nutricia sine eksperter på noen av de mest stile spørsmålene rundt koronavirus og eldre mennesker

 • Dette er et luftveisvirus som spres av smittede personer via dråpesmitte ved hosting eller nærkontakt. Globalt har helsemyndigheter og/eller respekterte vitenskapelige organer som Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), gitt uttalelser om at risikoen for smitte fra mat eller emballasje er ubetydelig.

  Danones produksjonstandard sikrer at våre ferdige produkter er trygge for forbruker å bruke når de kommer ut i markedet.

  Våre distributører har systemer som sikrer at våre produkter blir håndtert på en trygg og hygienisk måte. Det finnes ingen bevis for at matemballasje har vært kilde til spredning av koronaviruset og den beste måten forbrukere kan beskytte seg på etter å ha håndtert produkter ute i det offentlige er å følge hygienerådene gitt av myndighetene.

 • Hvis du er syk: Du bør bruke munnbind når du er i nærheten av andre mennesker (for eksempel er i samme rom, bil, eller i møte med helsepersonell). Hvis du ikke har mulighet til å bruke munnbind (ved for eksempel vanskeligheter med å puste), må du gjøre ditt beste for å dekke deg til når du hoster eller nyser, og de som pleier deg bør bruke maske hvis de kommer inn i samme rom som deg.

  Hvis du ikke er syk: Du behøver ikke bruke munnbind, med mindre du pleier en som er syk (og ikke kan bruke munnbind).

  Les mer på fhi.no eller helsenorge.no sine sider

 • Vi tar alle forholdregler og gjør tiltak for å sikre total produktsikkerhet gjennom hele verdikjeden, fra innkjøp av råvarer og emballasje, til leveringen av våre produkter.

  Risiko for smitte gjennom kontakt med ingredienser eller emballasje fra påvirkede områder, kjøpt fra kommersielle aktører, er regnet som ubetydelige, ifølge alle offisielle organisasjoner (WHO, EFSA, ECDC).

  Koronavirus generelt antas spredt fra person til person via dråpesmitte. For øyeblikket finnes det ingen bevis som taler for at overføring av Covid-19 kan ses i sammenheng med mat eller medisinsk ernæring. Før tilberedning/inntak/levering av næringsdrikker eller sondenæringsprodukter er det viktig å alltid vaske hender med såpe og vann i 20 sekunder for generell matsikkerhet.

 • Hvis de er syke: De bør bruke munnbind når de er i nærheten av andre mennesker (for eksempel er i samme rom eller bil, eller i møte med helsepersonell). Hvis de ikke har mulighet til å bruke munnbind (for eksempel ved pustevansker), bør de gjøre sitt beste for å dekke seg til når de hoster eller nyser.

  Hvis de ikke er syke: De behøver ikke bruke munnbind.

  Les mer på fhi.no eller helsenorge.no sine sider