Koronavirus og beskyttelse


7 måter å beskytte deg selv og de sårbare rundt deg

Vi forstår at dette kan være en stressende tid for alle: vordende foreldre,  pasienter, eldre og deres pårørende. For å hjelpe deg med å beskytte deg selv og menneskene rundt deg, deler Nutricia noen få enkle regler fra Verdens Helseorganisasjon (WHO). Hvis du er en pårørende og i kontakt med eldre mennesker eller pasienter, er det enda viktigere å ta ansvar, sikre egen helse og følge disse anbefalingene, slik at vi sammen kan begrense spredningen av koronaviruset.

1. Vask hendene dine jevnlig

Koronaviruset spres ved menneskelig kontakt. Derfor er det, som pasient, eldre eller pårørende, å vaske hendene skikkelig med såpe og vann eller en håndskrubb i mer enn 20 sekunder, fortsatt den beste måten å beskytte seg på.

Hva betyr dette for deg? Dette vil hjelpe til med å fjerne alle spor etter et eventuelt virus på hendene dine, slik at de ikke smitter deg eller andre rundt deg. I tillegg, oppfordre håndvask til alle som skal oppholde seg på samme sted som deg –  det kan inkludere familie, hjelpere, postbud og lignende. Hvis du er en pårørende, er det veldig viktig å forklare den du er pårørende til hvorfor håndvask er så avgjørende.

WHO’s retningslinjer for håndvask

2. Hold avstand

Vi ønsker alle å være nær våre eldre familiemedlemmer og pasienter for å trøste dem i denne vanskelige tiden, samtidig som det er anbefalt at vi holder våre besøk til et minimum for å stoppe spredningen av koronaviruset. Derfor, vær vennlig å korte ned på eller utsett familiesammenkomster til et senere tidspunkt.

Hvis du er i nærheten av noen som er syke, unngå kontakt og hold trygg avstand på minst 1 meter. Fordi viruset bæres og smitter fra mennesker, er avstand til andre bevist å redusere spredningen av viruset.

Hva betyr dette for deg? Dette betyr ikke at du ikke skal holde kontakten med dine venner eller familie. Forsøk å finne andre måter å kommunisere på, som på telefon eller gjennom internett.

Hvis du er pårørende til en eldre person, vær vennlig og ta deg tid til å lære dem hvordan man kan bruke teknologi for å kommunisere, ettersom det kan hjelpe dem å være sosiale og søke støtte.

3. Unngå å berøre øyne, nese og munn

Gjennom dagen kan vi ta på overflater som kan ha koronavirus på seg. Når det kommer på hendene dine, er den raskeste veien inn til kroppen din gjennom øyne, munn eller nese. Det er ikke mulig å unngå berøring med ting og overflater, men vi kan unngå å ta oss i ansiktet og begrense potensiell overføring av virus inn i kroppen.

Derfor hjelper det å desinfisere overflatene man tar mest på – dørhåndtak, bordplater, mobiltelefoner, fjernkontroller, bilratt, handlevogner og lignende.

Prøv også å unngå å ta deg i ansiktet, det er ikke lett, men det er lettere hvis man er bevisst på egne kroppsbevegelser.

Hva betyr dette for deg? Overflater kan være infisert av koronavirus og idet viruset er på hendene dine, kan det lett overføres inn til kroppen via munn, nese eller øyne når du tar deg i ansiktet.

Er du pårørende og tar deg av en som ikke har tilgang på viktig informasjon, vennlig forklar dem hvorfor dette er så viktig.

4. Utøv god hostehygiene

Pass på at du og alle de rundt dine kjære følger god hostehygiene. Dette betyr å dekke til munn og nese, enten med bøyd albue, eller papirhåndkle når du hoster eller nyser. Kast brukt papirhåndkle med det samme.

Hva betyr dette for deg? Viruset spres ved dråpesmitte. Ved å følge god hostehygiene, beskytter du deg selv og de rund deg fra virus som forårsaker forkjølelser, influensa og koronavirus.

5. Føler du deg syk? Oppsøk helsehjelp umiddelbart

Hvis du som pasient eller eldre person, kjenner tidlige tegn på koronavirus, som feber, hoste eller pustebesvær, søk helsehjelp umiddelbart, men hold deg unna sykehus eller apotek for å unngå videre spredning av sykdommen. Det beste er å isolere seg selv, ringe lege og følge anbefalinger fra helsemyndighetene.

Hva betyr dette for deg? Nasjonale og lokale helsemyndigheter har den mest oppdaterte informasjonen over situasjonen i ditt område. Å ringe før du du oppsøker helsetjenester gir dem mulighet til å raskt henvise deg til riktig sted. Dette vil også beskytte deg og bidra til å hindre videre spredning av viruset.

Er du pårørende og har noen du tar hånd om, men kjenner symptomer, er det bedre å isolere seg selv, enn å risikere å smitte noen med koronavirus.

Oppdatert informasjon om tiltak og retningslinjer finnes på helsenorge.no

6. Tilbered mat på en sikker og hygienisk måte

Bruk ulike skjærebrett til rå og tilberedt mat. Vask alltid hender mellom håndtering av rå og tilberedt mat.

Du behøver ikke unngå kjøtt, men pass på at alt kjøtt er gjennomstekt/kokt og håndtert på en skikkelig måte under tilberedning.

Hva betyr dette for deg? Fordi vi lager mat til oss selv, vår familie og ofte som pårørende til en pasient, kan koronaviruset smitte ved inntak. Derfor er det enda viktigere for den som tilbereder maten å følge sikkerhetsrutiner ved matlaging.

Ved sondemating; Vask alltid hender med såpe og vann før du håndterer sondematingsutstyr. Bruk alltid åpnet pakke innen 24 timer (se instruksjoner på pakken) og bytt administrasjonsett en gang i døgnet.

7. Hold deg oppdatert og følg rådene som gis

Med den eksplosive mediedekningen rundt koronaviruset, er det veldig viktig å vite hva som er den riktige informasjonen og være oppmerksom på at det kan spres uriktig informasjon som bare vil øke angstnivået. Den mest troverdige og oppdaterte informasjonen tilgjengelig finnes på Verdens helseorganisasjon sin nettside og på nettsidene til nasjonale og lokale helsemyndigheter.

Søk informasjon hos pålitelige og sannferdige kilder for deg og dine nærmeste.

For mer informasjon, se på: https://www.who.int/coronavirus-2019/advice-for-public

Oppdatert informasjon om tiltak og retningslinjer finnes på helsenorge.no

Denne informasjonen er ikke ment å erstatte profesjonelle medisinske råd.
Søk alltid råd hos helsepersonell hvis du har spørsmål eller bekymringer.