Hvorfor sondeernæring?

Sondeernæring kan anbefales for mange ulike personer med forskjellige sykdommer og tilstander. Sondeernæring kan være til hjelp for personer som har;

  • Problemer relatert til munn, spiserør eller magesekk
  • Svelgeproblemer som gjør dem utsatt for kvelning eller aspirasjon (dvs. at mat kommer over i luftrør/lunger)
  • Problemer med å dekke sine ernæringsbehov gjennom daglige måltider

Det kan være mange ulike medisinske årsaker til at sondeernæring er et godt alternativ, men alle har én ting til felles: Du klarer ikke å dekke dine ernæringsbehov gjennom det du spiser.

Riktig ernæring er avgjørende for å holde vekten og i noen tilfeller for å komme seg raskere, respondere på behandling og muligheten til å klare seg selv.

Hvis kroppen i en periode ikke får dekket sine behov kan du ende opp med det helsepersonell kaller underernæring, eller feilernæring. Dette kan skje om du ikke kan svelge eller tolerere mat gjennom munnen, eller om kroppen din ikke kan ta til seg den næringen som du spiser.

Helsepersonell kan vurdere din risiko for underernæring, basert på noen parametere:

  • Om du lever med sykdom
  • Om du skal opereres
  • Om du er i rehabilitering etter sykdom eller kirurgi

Sondeernæring har blitt anbefalt for at du eller en av dine nære skal få dekket alle nødvendige næringsstoffer. Selv om det kan virke veldig overveldende i starten kan sondeernæringen gi deg en bedre livskvalitet enn du hadde da du ikke fikk dekket ernæringsbehovene dine.

Hva er sondeernæring?

Sondeernæring er en måte å sørge for at kroppen får dekket sine næringsbehov. Sondeernæring er mat i flytende form som du får i deg gjennom en sonde.

Les mer