Å forstå beslutningen om å starte med sondeernæring

Helsepersonell har anbefalt sondeernæring enten til deg eller noen som står deg nær. Du fikk kanskje litt tid til å tenke over sondeernæring som et alternativ mens du var innlagt på sykehuset? Eller ble avgjørelsen tatt raskt? Uansett er det naturlig å kjenne seg både litt overveldet og usikker når man blir presentert for muligheten til å starte med sondeernæring.


Vi er her for å hjelpe

Som med alt som er ukjent kan sondeernæring også virke skremmende. Du kan ha mange spørsmål rundt hvordan dette vil påvirke både helsen din og livet for øvrig. Er sondeernæring trygt?  Hvordan ser det ut?  Kommer jeg til å klare dette hjemme? og hvor kan jeg finne den hjelpen jeg trenger underveis?

Med god hjelp, opplæring og informasjon kan du få den kunnskapen og tryggheten du trenger for å både forstå og akseptere beslutningen om å starte med sondeernæring. Vi ønsker å bidra til dette.

Les svar på vanlige spørsmål om sondeernæring, som kan bidra til forståelse for hvorfor sondeernæring kan være det beste alternativet, enten det gjelder deg eller en av dine nære, og hvordan det kan bli en positiv del av livet.

At du forstår hvorfor du får sondeernæring og hvordan det påvirker deg, er veldig viktig for at du skal føle mestring, og for at du skal føle deg trygg gjennom denne perioden

– Lisa, som har sondeernæring som en del av livet

Hvorfor sondeernæring?

Sondeernæring kan anbefales for mange ulike personer med forskjellige sykdommer og tilstander.

Les mer

Hva er sondeernæring?

Sondeernæring er en måte å sørge for at kroppen får dekket sine næringsbehov. Sondeernæring er mat i flytende form som du får i deg gjennom en sonde.

Les mer

Hva er fordelene med sondeernæring?

Helsepersonell har anbefalt sondeernæring til deg, eller en av dine nære, fordi dette vil bidra til at kroppen får dekket alle næringsbehov som du for øyeblikket ikke klarer å oppnå gjennom det du spiser. Uten riktig ernæring er du utsatt for:

 • Redusert energi og styrke: Hvis du får i deg for få kalorier (energi) og for lite protein kan det få deg til å kjenne deg sliten. Dette kan påvirke mange områder av livet, alt fra matlaging, jobb, shopping og fornøyelse. I det lange løp kan dette føre til redusert muskelmasse og redusert fysisk styrke.
 • Uønsket vekttap: Hvis du får i deg færre kalorier enn det du trenger, kommer du til gå ned i vekt. Dette kan gjøre at personer med sykdom blir mer utsatt for dårlig helse og dårligere respons på behandling.
 • Svakere immunforsvar: Tarmen er en del av immunsystemet, så en dårlig ernæringsstatus kan gi et svakere immunforsvar

Fordelen ved sondemat er at man reduserer risikoen for disse konsekvensene. Ved å daglig tilføre de næringsstoffene du har behov for kan sondeernæringen medføre økt energi, styrke og forebygge vektnedgang. For mange er sondeernæring det eneste alternativet som holder dem i live*

Selv om det kan ta tid å venne seg til sondeernæring, kan det gi helsen din store gevinster og gi økt velvære. Den fjerner også stressmomentet ved å forsøke å spise som vanlig, og samtidig være engstelig for at du ikke klarer å få i deg tilstrekkelig næring.

*Nutrison er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

 • Fremskritt innen matvitenskap, teknologi, ernæring og medisin har etablert sondeernæring som standard for å gjenoppbygge og bevare god ernæringshelse hos kronisk og kritisk syke pasienter.

  Av og til kan noen oppleve utfordringer ved tilvenningen til sondeernæringen. Det er viktig å være oppmerksom på disse potensielle utfordringene, men det er enda viktigere å huske på at disse problemene i stor grad kan forventes og forebygges.

   

  Helsepersonellet som er rundt deg vil gi deg opplæring i hvordan du kan forebygge og håndtere mulige utfordringer ved sondeernæringen. De kommer til å informere deg om:

  • Stell av sonden
  • Vedlikehold av utstyr
  • Optimalisering av sondeernæringsplanen din. Dette er spesielt viktig hvis tilstanden din endrer seg, for eksempel for barn i vekst
  • Hvor du skal henvende deg for hjelp
 • De fleste vil en eller annen gang støte på problemer med sonden. Første gang vil du sikkert føle deg litt engstelig og være usikker på hvordan du skal løse det. Det er veldig vanlig og helt naturlig, men du vil oppdage at med tid og øvelse klarer du selv å løse de aller fleste utfordringene knyttet til sondeernæringen.

  Ved regelmessig vedlikehold og stell vil det være mindre sannsynlig med problemer ved sondeernæringen, men mulig utfordringer kan være:

  • Ernæringssonden blir tett
  • Ernæringssonden faller ut
  • Lekkasje eller væske rundt sonden
  • Ubehag når du inntar sondeernæringen
  • Infeksjon eller irritasjon på huden rundt sonden

  Helsepersonell kan hjelpe deg om du opplever problemer. Det er også mange enkle langsiktige tiltak  du kan ta for å unngå at problemer oppstår.

 • I startfasen kan du oppleve enkelte bivirkninger, samtidig som du, og helsepersonellet rundt deg, tilpasser ernæringsbehandlingen slik at det passer perfekt til deg.

  Sondeernæring kan ha den samme påvirkningen på kroppen din, som et hvilket som helst annet skifte i diett ville hatt. Dette omfatter

  • urolig mage
  • diaré
  • forstoppelse
  • luftsmerter og ryggsmerter

  Slike bivirkninger kan selvfølgelig være svært ubehagelige, men sammen med helsepersonell kan du redusere risikoen gjennom tilpasning av både ernæring og ernæringsbehandlingen.

 • Du er ikke alene. Det finnes mange fagpersoner, støttegrupper og organisasjoner som er her for å hjelpe deg, lytte til deg og komme med råd. Når du har nye spørsmål eller bekymringer er vi her for å hjelpe deg på veien. Du kan se i vårt store bibliotek over vanlige spørsmål.

  Når helsepersonell foreslår sondeernæring for deg, eller en av dine nære, kan det føles som det er noe du aldri vil klare på egenhånd. Det tar tid å få den erfaringen du trenger for å gå fra å føle seg usikker, til å administrere sondeernæring med trygghet og sikkerhet. Det er naturlig å bekymre seg for om du vil klare dette og hvilken påvirkning det vil ha på livet ditt.

  Sondeernæring kan medføre store endringer og påvirke flere områder av livet ditt, enten det er deg selv det handler om, eller at en av dine nære får sondeernæring. Ditt personlige og sosiale liv kan også bli påvirket. Måten du tilbringer tid med venner og familie, og din arbeidsevne kan påvirkes mens du får sondeernæring. Reiser, dating, deltakelse i aktiviteter du liker vil kanskje også virke utfordrende, men dette er noe du over tid vil finne en løsning på.

  Det kan kanskje virke helt ubegripelig akkurat nå, men sondeernæringen vil etter hvert bli en helt naturlig del av livet ditt og dine rutiner. Ved å finne den hjelpen du trenger vil håndteringen av sondeernæringen bli både enkel og naturlig, og du kommer til å finne nye strategier for at du kan leve livet slik du ønsker.

   

   

 • Når du får vite at du, eller en av dine nære, trenger sondeernæring, kan du bli overveldet av tanken på at du skal gjennomføre dette hjemme på egenhånd. For at du skal kjenne på mestring av situasjonen, er det viktig at du forstår hva sondeernæring er og hva det vil betyr for deg. Ta kontroll over hvordan dette påvirker livet ditt og skaff deg kunnskap, slik at du kan ta avgjørelser basert på dette.

  Det er viktig at du stiller helsepersonell gode spørsmål. Det kan foreligge ulike løsninger og du bør være delaktig i avgjørelsen av hvilket alternativ som passer best for deg og dine behov.

  Som forberedelse før du skal treffe helsepersonell er det lurt å skrive ned de spørsmålene du har slik at du ikke glemmer dem. Det kan også være lurt å ta med seg noen til konsultasjonen. En venn eller et familiemedlem som gir deg støtte, trygghet og som kan hjelpe deg å huske den informasjonen som gis.

  Helsepersonell kan gi deg informasjon om nasjonale pasientorganisasjoner, og hjelpe deg med å finne lokale støttegrupper slik at du kan bli kjent med andre i tilsvarende situasjon som kan dele nyttige tips.

  www.knappenforeningen.no

  Hva er gastrostomi? – Oslo universitetssykehus

  Gastrostomi hos barn – Oslo universitetssykehus