Jeg mistenker at mitt barn har melkeallergi

Hvis du har mistanke om at barnet ditt har melkeallergi, bør du snakke med helsestasjonen eller barnets fastlege. De kan avgjøre om symptomene er av en slik art at barnet bør utredes videre. På denne siden får du tips om hvordan du forbereder deg til besøket.

Som foreldre begynner man ofte med å søke etter informasjon på nettet eller med å snakke med bekjente som har barn med lignende symptomer. Da er det viktig å huske at hvert barn er unikt, og at symptomer på melkeallergi kan variere fra barn til barn. Symptomer på melkeallergi kan ligne symptomer på andre allergier eller sykdommer. Derfor bør man ikke endre barnets kosthold, f.eks. fjerne melk eller andre basisvarer på egen hånd, uten at man først har snakket med helsestasjonen eller fastlegen.


Før legebesøket

Tiden man har til rådighet hos legen, er begrenset. Bruk gjerne planleggingsverktøyene våre for å få så mye ut av besøket som mulig.

Det kan være en god idé at begge foreldrene, en slektning eller venn, blir med. På den måten er det enklere å huske all informasjonen og alle spørsmålene.

 

Forbered og dokumenter

Før legebesøket kan det være lurt å forberede seg ved å skrive ned hvordan barnet har det, hva det spiser, og hvilke symptomer det har, ellers er det lett for at et viktig moment eller spørsmål går i glemmeboken.

En enkel måte å gjøre dette på er å føre matdagbok. Som en hjelp har vi utarbeidet en besøksplanlegger som du kan benytte deg av. Her finner du en mal du kan skrive ut og fylle ut før legebesøket.

Du kan også få bruk for symptomguiden og sjekklisten.

Last ned besøksplanleggeren

Hos legen

Hvis legen har mistanke om at barnet ditt har melkeallergi, kan dette være vanlig prosedyre under legebesøket:

  • Legen undersøker barnet og stiller spørsmål om barnets symptomer og om det er allergier i familien.
  • Det tas en blodprøve til analyse av antistoffer og/eller prikktest.
  • Legen gir informasjon om allergier mot matvarer.
  • En periode (ca. to–fire uker) med melkefri kost innledes for å utrede om barnet har det bedre uten melk i kosten.
  • Hvis du ammer, kan du få råd om hvordan du unngår melk i kosten.
  • Du kan få forslag til melkefrie erstatningsprodukter og melkefri mat hvis barnet ikke ammes.
  • Barnet kan, dersom det er behov for det, få henvisning til klinisk ernæringsfysiolog.
  • Legen forklarer videre oppfølging og neste skritt i behandlingen.

Spør alltid hvis du opplever at noe er uklart, eller hvis det er noe du ikke har fått svar på.

Hvordan stiller man diagnosen melkeallergi?

Det finnes ingen tester som med sikkerhet viser om et barn har melkeallergi eller ikke. Testene som finnes, kan i enkelte tilfeller gi utslag på allergi, selv om barnet ikke er allergisk. Det kan også hende at en test ikke fanger opp at et barn har allergi. Av og til kan tester være til hjelp, men den vanligste og mest pålitelige måten å stille diagnosen på er at legen stiller en rekke spørsmål om barnet og deretter lar barnet spise melkefri kost i to–fire uker for å se om symptomene forsvinner.
Hvis legen foreslår en prøveperiode med melkefri kost, er det viktig å få gode råd, slik at barnets kost virkelig blir helt melkefri. Hvis ikke, kan det bli vanskelig å vurdere effekten av den melkefrie kosten. Les mer om melkefri kost.

Grunnen til at prøveperioden må være så lang som flere uker, er at enkelte symptomer på melkeallergi først blir bedre etter lengre tid uten melk. Det gjelder for eksempel enkelte symptomer knyttet til magen. Tarmen hos et allergisk barn må få en sjanse til å bli bedre, uten å bli påvirket av melkeproteiner. I slike tilfeller gjelder det å ha tålmodighet og ikke avbryte forsøket før tiden.

Oppfølgingen hos legen er viktig. Da går man gjennom og vurderer om barnets symptomer har forsvunnet i løpet av den melkefrie perioden. I de fleste tilfeller prøver man å gjeninnføre melk i barnets kost for å se om symptomene kommer tilbake. Hvis symptomene har forsvunnet i løpet av perioden med melkefri kost og vender tilbake når melken gjeninnføres, kan man stille diagnosen melkeallergi. Hvis dere sammen ikke ser noen effekt av forsøket med melkefri kost, til tross for at det er riktig gjennomført og har pågått i flere uker, er det viktig at barnet igjen får melkeprodukter. Da kan det være nødvendig å utrede barnet videre for å finne den egentlige årsaken til symptomene.