Hva er aldersrelatert skrøpelighet?

Aldersrelatert skrøpelighet eller «frailty» som det heter på engelsk, er et stadig vanligere begrep innen eldreomsorgen. Kjennetegn på dette er blant annet ufrivillig vekttap, tretthet, lav fysisk aktivitet, allmenn svakhet, eller mer enn fem diagnostiserte sykdommer. Hvis man har tre eller flere av disse tegnene klassifiseres man som «frail» eller innen kategorien aldersrelatert skrøpelighet. Skrøpelighet er ikke nødvendigvis bare et resultat av at man er blitt eldre. Mye handler faktisk om underernæring. En eldre kropp har vanskeligere for å ta opp næringsstoffer og kan derfor trenge et optimalisert næringsinntak.

 


Hva er egentlig naturlig aldring?

Aldersrelatert skrøpelighet behøver ikke å være en del av aldringsprosessen, og det er en tilstand du kan gjøre noe med. Risikoen for sykdommer øker med høy alder, men samtidig har vi i dag bedre muligheter enn noensinne til å holde oss friske og sterke langt opp i årene. Arv, miljø, livsstil og forbedret helsevesen er viktige grunner til at gjennomsnittsalderen i Norden i dag er 79 år for menn, og hele 83 år for kvinner. Dette handler også om hva vi spiser. Mange av symptomene vi tror handler om naturlig aldring kan faktisk være et resultat av aldersrelatert skrøpelighet.

Tegn som kan tyde på aldersrelatert skrøpelighet

At underernæring kan ramme oss i det velstående Norden, høres kanskje litt rart ut. Men naturlig aldring og underernæring henger sammen. Når en eldre person ikke orker å gå uten hjelp, når klær, som tidligere satt bra, begynner å henge, når man mangler appetitt og helst blir sittende – da kan det være snakk om underernæring og aldersrelatert skrøpelighet.

  • Kroppen behøver næring for å orke å være aktiv og våken. Å miste interessen for det man tidligere syntes var gøy, kan være et tegn på at kroppen får for lite næring.

  • Mat er kroppens brennstoff, og med for lite næring mister kroppen raskt styrken sin. Kjenner man seg svak, blir også redselen for å falle større og mange blir isteden sittende.

  • Mangel på fysisk aktivitet kan føre til dårlig appetitt som igjen kan lede til trøtthet, og en negativ spiral er i gang.

  • Det er kjent at polyfarmasi (bruk av flere medisiner) kan bidra til skrøpelighet.

  • Ikke alle har kontroll over vekten sin, men henger klærne som tidligere satt bra, er det et tydelig tegn.