Dette er en informasjonsside for helsepersonell og pasienter med resept

Produkter fra Nutricia er næringsmidler til spesielle medisinske formål og er beregnet til ernæringsbehandling av sykdommer og medisinske tilstander og skal brukes under medisinsk tilsyn. Vennligst bekreft at du er helsepersonell eller har fått utskrevet resept på et av våre produkter for å gå videre.

Produkter

Produkter

Produkter fra Nutricia er beregnet til ernæringsbehandling av sykdommer og medisinske tilstander og skal brukes under medisinsk tilsyn.