Kritisk syke og kirurgi

Intensivbehandling

I dag behandler Intensivavdelinger (ICU) flere eldre pasienter med flere komplikasjoner enn noen gang. Til tross for dette har deres sjanser for å overleve og bedring forbedret seg betydelig det siste tiåret pga. av fremgang innen forskning og teknologi.

Nye kirurgiske teknikker og forbedret anestesi i tillegg til tilstrekkelig ernæring, tidlig mobilisering og forbedret omsorg før og etter operasjon er alle faktorer som bidrar til å redusere innvirkningen en operasjon kan ha på pasienter. Disse fremskrittene innen helsevesenet tillater pasienter tidligere utskrivelse, mindre tid på intensivavdelingen/sykehuset som igjen fører til reduserte sykehuskostnader (1-3). Pasienter kommer fortere til hektene, noe som tillater dem å komme raskere tilbake til hverdagen.

Ernæringens Rolle

Det har også skjedd vitenskapelig fremgang innen området medisinsk ernæring, som har ført til en bedre forståelse/kunnskap for hvordan man gir riktig ernæring til kritisk syke i intensivavdelingen (4-9).
Både retningslinjer for ernæring ved kritisk sykdom og eksperter på intensivavdelinger har identifisert behovet av en individbasert tilnærming til ernæringssomsorg (10-14).

I Nutricia er vi klar over den viktige rollen ernæring spiller. Vi fortsetter å utvikle vår forskning og teknologi og tilbyr innovative ernæringsløsninger tilpasset intensiv- og kirurgiområdet. Vi støtter helsepersonell ved å tilby en omfattende og innovativ produktportefølje av sondeernæring samt medisinsk utstyr, hjelpemidler og service for å sikre at pasienter får den beste omsorg.

Er du helsepersonell eller pasient med resept?

Les mer om våre sykdomsspesifikke produkter innen terapiområdet kritisk syke her

Referanser

(1) Anderson AD et al. 2003; (2) Gustafsson UO et al. 2012; (3) Yeh et al. 2015; (4) Doig GS et al. 2009; (5) Casaer MP et al. 2011; (6) Van Zanten AR et al. 2014; (7) Weijs et al. 2014; (8) Allingstrup M J et al. 2012; (9) Elke G et al. 2014; (10) McClave S et al. 2009; (11) Dhaliwal R et al. 2014; (12) Martindale RG 2015; (13) Evans DC et al. 2015; (14) Preiser JC. et al. 2015