Onkologi

Ernæringsproblematikk ved kreft

Ved kreft forekommer det vanligvis et utilstrekkelig inntak av næring som igjen fører til vekttap (1). Over 50% av alle kreftpasienter opplever vekttap allerede ved diagnosetidspunkt, og hos mange pasienter forsømmes næringsstatusen ytterligere både under og etter behandling (2).

 

 

 

En kreftdiagnose endrer livet for pasientene og deres pårørende

Årsaken til vekttap kan være mange, med bakgrunn i både psykologiske og/eller fysiologiske årsaker. Psykologiske faktorer, som angst eller depresjon eller fysiologiske begrensninger som for eksempel kvalme eller smaksendringer kan lede til et redusert matinntak. Også metabolske endringer forårsaket av sykdommen og/eller deres behandling kan føre til vekttap (1).

Ernæringens rolle

Begrenset vekttap hos kreftpasienter er forbundet med lengre overlevelse (3). Underernæring ved kreft er assosiert med nedsatt funksjonsnivå, redusert livskvalitet, økt sykelighet og nedsatt respons på kjemoterapi (2).

Målet med kostbehandling av kreft er blant annet å:

  • Opprettholde eller forbedre matinntaket
  • Beholde muskelmasse og funksjonsnivå
  • Redusere risikoen for å avbryte eller redusere planlagt kreftbehandling
  • Forbedre livskvaliteten

Ved kreft kan det være vanskelig å få i seg tilstrekkelig med energi og protein via vanlig mat og det kan derfor være nødvendig å komplementere maten med medisinsk ernæring i form av næringsdrikker (1). En av Nutricias viktigste oppgaver er å støtte pasienten, pårørende og helsepersonell, med mål om å kunne hjelpe til med å bidra til økt livskvalitet.

Historier om banebrytende funn innen ernæring

Lær mer om hvordan Nutricia ser på måter å forbedre resultatene for kreftpasienter som venter på, gjennomgår eller kommer seg fra behandling.

Smaksforandringer hos pasienter med kreft

Opptil 70% av pasienter med kreft opplever smaksforandringer under behandling. Les mer om forekomst og konsekvenser av smaksforandringer ved kreftbehandling her

Er du eller en du kjenner rammet av sykdomsrelatert underernæring?

En sterk kropp hjelper deg til å holde deg mobil og selvstendig, samtidig som du vil kunne forbedre resultatene av eventuell medisinsk behandling. Les mer om viktigheten av å bevare kreftene her.

Er du helsepersonell eller pasient med resept?

Les mer om våre sykdomsspesifikke produkter innen terapiområdet onkologi her

Referanser

(1) Arends J, et al. Clin Nutr. 2017; 36(1):11-48
(2) Stratton RJ et al. Wallingford: CABI Publishing; 2003.
(3) Martin L, et al.  J Clin Oncol. 2015 Jan 1;33(1):90-9