Epilepsi & Ketogen diett

Epilepsi

Epilepsi er den vanligste nevrologiske lidelsen og kjennetegnes av forstyrrelser i hjernens elektriske signaler. Sykdommen kjennetegnes av tilbakevennende anfall. WHO estimerer en prevalens på rundt 1% av den globale befolkning (1). Legemidler er det mest fortrukne behandlingsalternativet for epilepsi. Dessverre er det en del pasienter som ikke oppnår anfallsreduksjon med disse. Da kan ketogen diett være et godt alternativ. At et fettholdig kosthold kan ha stor effekt på epilepsi og andre epilepsirelaterte diagnoser har vært kjent i lang tid.

Ernæringens rolle

De fleste pasienter med epilepsi responderer bra med anti-epileptisk medisinering (2). For de 20-30% av pasienter som ikke responderer (3), kan ketogen diett være et godt alternativ. Selv om diettens mekanisme enda ikke er forstått fullt ut, kan ketogen diett være en effektiv måte å redusere eller i beste fall motvirke anfall (4-8).

Ved å etterligne metabolismen ved langvarig fasting, vil en pasient på ketogen diett begynne å skape energi ved å forbrenne fettet i kosten først, istedenfor fra karbohydratene, som er den mer vanlige energikilden (9).

 

 

Ketogen diett

Det er ulike varianter av ketogen diett. Klassisk, modifisert, MCT (Medium Kjedet Triglyceride) og lavglykemisk indeksdiett.
Anfallreduserende effekt er vist i flere kliniske studier. Ketogen diett bør vurderes hos farmkoresistente pasienter, dvs hvis det ikke oppnås tilstrekkelig effekt av 2-3 antiepileptika (5).

I 2016 ble det publisert europeiske retningslinjer for bruken av ketogen diett hos spedbarn (9).

Ketogen diett er et anbefalt behandlingsalternativ også ved andre epilepsirelaterte tilstander. For pasienter med Glut1-mangel er ketogen diett det eneste anbefalte behandlingsalternativet (10).

Videoer

En klinisk ernæringsfysiolog forteller

Få innsikt i hvordan helsepersonell i USA arbeider ved behandling av pasienter på ketogen diett.

Pasienthistorie

Ta del i Lee's historie om hvordan kostholdet er en del av hans behandling, med håp om å inspirere flere voksne, som også har diskutert og overveid med sine leger, om å starte behandling med ketogen diett.

Pasienthistorie

Ta del i Chloe og hennes families historie om hvordan kostholdet er en del av Chloes behandling

Er du helsepersonell eller diagnostisert pasient?

Les mer om våre produkter egnet for pasienter med resistent epilepsi og andre tilstander hvor en ketogen kost er indikert her

Har du, eller ditt barn, fått resept på KetoCal, kan du finne videre informasjon og gode råd om ketogen diett her 

Referanser

(1) The global Campaign against Epilepsy. Geneva. World health organization 2000. (2) Stafstrom C et al. 2004. Humana Press. Totawa. (3) Kwan P et al. N Engl J Med 2000:342;314-319 (4) Freeman J et al. 2007. 4th ed. Demos, New York. (5) Kossof EH et al Epilepsia 2009; 50:304-17.

(6) Keene DL. Ped Neurol. 2006;35(1):1-3. (7) Henderson GB et al. J Child Neurol 2006;21 (3):193-198. (8) Kossoff EH et al. Epilepsia 2009:febr50(2)304-317. (9) van der Louw et al. Eur J Paediatr Neurol 2016:798-809 (10) Ramm-Pettersen et al. Dev Med Child Neurol 2013:440-7