Travelling Professor

16 november 2017

Travelling Professor

Denne artikkelen er kun for helsepersonell

I 2018 introduserer vi «Travelling Professor» som gir helsepersonell muligheten til å få besøk av de fremste eksperter innen ernæring på sitt sykehus.

Vi vet at helsepersonell i Norge ikke alltid har mulighet til å delta på relevante kongresser og fagmøter. Derfor samarbeider Nutricia med aktuelle eksperter innenfor ernæring som har mulighet til å besøke ulike sykehus og presentere sin forskning der.

Vi gir nå ditt sykehus mulighet til å få aktuelle foredragsholdere på besøk og presentere sin forskning for dere. Våren 2018 er våre ”travelling professorer” Professor Christina Lindholm og Dr. Frédéric Valla.

 Del artikkel

"Travelling Professorer"

Våren 2018 er våre ”travelling professorer” Professor Christina Lindholm og Dr. Frédéric Valla.

Dr. Frédéric Valla

Dr. Frédéric Valla er overlege på intensivavdelingen for barn
på Hôpital Femme Mère Enfant, i Lyon. Han har lang erfaring
med kritisk syke barn, barn med kreft og barn med hjertesvikt.
Som travelling professor deler han sin kunnskap om kritisk syke
barn gjennom foredrag, med kliniske caser.

Professor Christina Lindholm

Christina Lindholm er professor i sykepleie. Hun har publisert mange studier og
skrevet flere bøker innenfor sårstell, deriblant boken ”Sår”, som er pensum under
sykepleieutdanningen i Norge. Som travelling professor holder hun foredraget
”Sårhelingens fysiologi og ernæringens betydelse”.

Vil du vite mer Travelling Professor?

Ta kontakt med Carine eller gå til Academia siden for mer informasjon.

Carine Olaussen

Specialized Nutritional Advisor, MSc Clinical Nutrition

carine.olaussen@nutricia.com99 15 44 59