Beskytte vannsyklusen

Beskytte vannsyklusen

Sunn mat er avhengig av kvalitetsvann, og det er folk også. Derfor er vi forpliktet til å gjøre alt vi kan for å beskytte denne dyrebare ressursen.

Vannsikkerhet blir et stadig større problem for samfunn rundt om i verden. Vår vannforvaltningstrategi er dermed like lokalt fundamental som vannutfordringer er.

Eksperter sier at innen 2030 vil den globale etterspørselen etter vann overstige forsyningen med 40%, og over halvparten av verdens befolkning vil bo i vannbelastede områder. Mens det å bevare og beskytte vannressurser er en global utfordring, er det også en svært lokal en. Derfor fokuserer vi våre handlinger på de mest risikofylte områdene ved å støtte lokalt tilpassede løsninger på vannkvalitet, kvantitet og tilgang.

Med våre fire søyler i tankene, er Danones tilnærming fokusert på innovative strategier og partnerskap som kan utnyttes hver for spesiell kontekst og fellesskap.

Vår vannforvaltningsstrategi

Vi begynte vår reise for å beskytte vannressurser for to tiår siden, hvor vi inngikk et partnerskap med Ramsar-konvensjonen på våtmarker i 1998. I dag er vår strategi basert på fire vannforvaltningssøyler:

  1. redusering av vann i drift,
  2. beskyttelse av økosystemer,
  3. fremme et bærekraftig landbruk og
  4. økende tilgang til trygt drikkevann for befolkninger.
Les mer om vårt arbeide for å beskytte vannressurser her

Les mer om våre miljøhensyn

Klima

Vi vil bekjempe klimaendringene ved å redusere vår karbonavtrykk og hjelpe til at naturen mer karbon.

Les mer

Landbruk

Vi vil fremme et landbruk som er konkurransedyktig, respekterer naturlige økosystemer og genererer både økonomisk og sosial verdi.

Les mer

Emballasje

Vi vil samle den sirkulære økonomien ved å kjøpe bærekraftige materialer til emballasje; skape et nytt liv for all plast og redusere matavfall.

Les mer