Miljøhensyn

Vi tror at mat som produseres bærekraftig, kan bidra til å beskytte og gjenopprette planetenes helse. Vår visjon "One Planet. One Health." gjenspeiler vår overbevisning om at helsen til mennesker og helsen til planeten er sammenkoblet. For å levere vår forpliktelse til denne visjonen fokuserer Danone på fire ambisjoner, som ligger i sentrum av vår natur agenda. Les mer om disse ambisjonene under.

Vann

Vi vil beskytte vannressurser, spesielt når de er knappe, og bruke dem i harmoni med lokale økosystemer og lokalsamfunn.

Les mer

Klima

Vi vil bekjempe klimaendringene ved å redusere vår karbonavtrykk og hjelpe til at naturen mer karbon.

Les mer

Emballasje

Vi vil samle den sirkulære økonomien ved å kjøpe bærekraftige materialer til emballasje; skape et nytt liv for all plast og redusere matavfall.

Les mer

Landbruk

Vi vil fremme et landbruk som er konkurransedyktig, respekterer naturlige økosystemer og genererer både økonomisk og sosial verdi.

Les mer