Midt-Norsk Barnelege Forum, Høst 2019, Trondheim

Nutricia har gleden av å invitere barneleger, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer
til Midt-Norsk Barnelege Forum. Det faglige programmet vil omhandle ulike temaer
samtidig som at møtet vil være en arena hvor kunnskap og erfaringer kan utveksles på
tvers av arbeidssted og profesjon. Endelig dato og mer informasjon kommer.

Når: Barneleger, sykepleiere og kliniske ernæringsfysiologer
Hvor: Scandic Nidelven Trondheim

Tema:

Fredag
• Eosinofil øsofagitt – «kasuistikker å lære av», v/ Vibeke Østberg Landaas,
Klinisk ernæringsfysiolog, OUS Rikshospitalet
• «Barn med vondt i magen» v/ Bente Kvenshagen, Barnelege, Best Helse Nordstrand

Lørdag
• Hypnose – behandling for barn? v/ Marie Grøndahl Bech, Overlege Pediatri,
• Barne og ungdomsavdelingen St. Olavs hospital.
• Kasuistikker
• Enurese – kartlegging og behandling v/ Marie Grøndahl Bech, Overlege Pediatri,
Barne og Ungdomsavdelingen, St. Olavs hospital

Har du spørsmål angående dette arrangementet ta kontakt med

Carine Olaussen

Specialized Nutritional Advisor, MSc Clinical Nutrition

carine.olaussen@nutricia.com99 15 44 59