Dette er en informasjonsside for helsepersonell og pasienter med resept

Produkter fra Nutricia er næringsmidler til spesielle medisinske formål og er beregnet til ernæringsbehandling av sykdommer og medisinske tilstander og skal brukes under medisinsk tilsyn. Vennligst bekreft at du er helsepersonell eller har fått utskrevet resept på et av våre produkter for å gå videre.

Produkter

Produkter

Produkter fra Nutricia er beregnet til ernæringsbehandling av sykdommer og medisinske tilstander og skal brukes under medisinsk tilsyn.


Calogen

Energirike fettemulsjoner til kostbehandling av sykdomstilstander som krever et høyt energiinntak

Les mer

Cubitan

Næringstilskudd spesielt utviklet for kostbehandling av trykksår.

Les mer

Elemental

Komplette, aminosyrebasert ernæringsprodukter til kostbehandlingen av pasienter med redusert gastrointestinal funksjon.

Les mer

Fantomalt

Energirikt pulver basert på kolhydrat til kostbehandling av pasienter med utilstrekkelig energiinntak.

Les mer

Fortini

Næringsdrikker til kostbehandling for barn (1-12 år) som i kortere eller lengre sykdomsperioder ikke kan spise tilstrekkelig med mat for å dekke sitt næringsbehov.

Les mer

Infatrini

Fullverdig, næringstett ernæring til kostbehandling av underernæring eller dårlig vekstutvikling hos spedbarn.

Les mer

KetoCal

Komplett spesialernæring til kostbehandling av epilepsi.

Les mer

Lophlex

Proteinerstatninger beregnet til kostbehandlingen av barn og voksne med PKU eller andre sjeldne metabolske sykdommer (aldersindikajon er avhengig av formulering).

Les mer

Maxamum

Proteinerstatning i pulverform for tilberedning av drikke til kostbehandling av PKU for barn over 8 år og voksne.  

Les mer

Neocate

Aminosyrabaserte ernæringsprodukter til kostbehandling av barn med kumelkallergi, multimatvareallergi og andre tilstander hvor en elementalkost er indikert.

Les mer

Nutilis

Næringsprodukter velegnet ved kostbehandling av dysfagi.

Les mer

Nutrini

Nutrini er en serie fullverdige sondeløsninger for barn 1-6 år eller 9-20 kg som gjør det mulig å tilpasse kostbehandlingen til den enkelte pasient.

Les mer

NutriniMax

NutriniMax er en serie fullverdige sondeløsninger for barn 7-12 år eller 21-45 kg som gjør det mulig å tilpasse kostbehandlingen til den enkelte pasient.

Les mer

Nutriprem

Energi- og proteinberikning som skal tilsettes morsmelk for å berike kosten til premature spedbarn.

Les mer

Pepticate

Hypoallergen morsmelkserstatning til kostbehandling for spedbarn og barn med kumelkallergi.

Les mer

Phlexy-10

Proteinerstatninger ved kostbehandling av PKU

Les mer

preOp

Drikk til preoperativ kostbehandling av kirurgiske pasienter.

Les mer

Protifar

Proteintilskudd i pulverform til kostbehandling av pasienter med hypoproteinemi.

Les mer

Renilon

Næringsdrikker spesielt utviklet for kostbehandling av nyresviktpasienter.

Les mer

Respifor

Næringsdrikk spesielt utviklet for kostbehandling av KOLS-pasienter.

Les mer

Scandishake® Mix

Energirikt pulver som gir et tilskudd av fett og karbohydrater til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring.

Les mer