Skip to Navigation

Must screening verktøy

Last ned MUST screeningverkøy og veiledende informasjon    

MUST er oppdatert og videreutviklet med blant annet et fyldig veiledningshefte. BAPEN – British Association for Parenteral and Enteral Nutrition – har rettighetene til MUST. Etter avtale har Nutricia oversatt og tilrettelagt skjemaene og annen informasjon. Du kan laste ned informasjonen nedenfor som pdf-filer.

MUST SCREENINGVERKTØY - TRINN FOR TRINN

MUST guiden er på 6 sider. Du kan laste ned og studere hver enkelt side hver for seg:


Annen Informasjon:
23 siders MUST veiledningshefte
Sammendrag av MUST-rapporten
10 hovedtrekk ved MUST
Spørsmål og svar


Bakgrunn for Universalt screeningverktøy for underernæring

Screeningverktøyet MUST (Malnutrition Universal Screening Tool) er utarbeidet av professor Marinos Elia, Institute of Human Nutrition ved universitetet i Southampton. Det har vist seg verdifullt og nyttig i arbeidet med å oppdage og forebygge sykdomsrelatert underernæring, etablere data for sammenlikning og overvåking av utvikling, og til å etablere kriterier for oppstart av ernæringsbehandling.

Screeningverktøyet er godt egnet for bruk av leger så vel som sykepleiere, hjelpesykepleiere og i forskjellige settinger både på sykehus, i sykehjem, i hjemmesykepleie og hos almenpraktiserende leger. (Elia,2000b; Stratton og Elia, 2002; Stratton et al, 2002; Weekes and Elia, 2002.)Verktøyet er omtalt i Strattonrapporten [1] (side 18) i kapittelet om vitenskapelige kriteria for å definere underernæring

Screeningverktøyet brukes sammen med BMI diagram som gjør mulig raskt å fastsette BMI og vekttap-situasjon hos pasienter. For pasienter som ikke kan høydemåles, er det diagram som viser sammenhengen mellom knehøyde og full kroppslengde.

Omsorgsplanen er generelt utformet. Men den kan modifiseres og tilpasses ulike settinger for helseomsorg, og ulike pasientgrupper, og kan også modifiseres for lokale behov.

Screeningverktøyet kan også benyttes til å identifisere og registrere fedme (BMI > 30 kg m-2) men behandlingen vil følge et annet mønster

 

Referanser

  1. Stratton et al ”Disease-related Malnutrition: An Evidence-based Approach to Treatment”. Institute of Human Nutrition, University of Southampton, UK