Skip to Navigation

Samfunnsansvar

Vår virksomhet er spesialisert ernæring som gjør det lettere å leve for de mest sårbare i samfunnet. I alt vi gjør, har sikkerheten og kvaliteten til produktene våre førsteprioritet, sammen med pleien og vernet av menneskene som bruker dem.

Som del av den globale og vidtfavnende virksomheten til Danone, er vi i Nutricia klar over at våre handlinger kan ha store følger for enkeltmennesker og samfunn rundt omkring i verden. Derfor har vi lagt arbeid i å forstå og kommunisere vårt ansvar på viktige områder som forretningsatferd, miljøpåvirkning, mangfold, samfunnsdeltakelse og pasientomsorg.

Vi deltar i Danone Way Ahead, et etablert konsernomfattende program som fremmer bærekraftig utvikling og samfunnsansvar. Hvert år evaluerer vi vår innsats på målbare områder, særlig slike som direkte berører våre interessenter, inkludert våre ansatte. Og dette tar vi alvorlig. Fordi dette dreier seg om våre grunnverdier, som er et uttrykk for de høye standardene vi etterstreber i vår spesialiserte virksomhet i Nutricia og i andre Danone-anliggender, påvirker resultatene ved årsslutt bonusen til alle seniorledere i selskapet.