Skip to Navigation

Hvem er vi

About Nutricia - Expertise
About Nutricia - History
About Nutricia - Nurse

Nutricia er en spesialisert helsedivisjon i næringsmiddelselskapet Danone, som utelukkende arbeider med fremstilling av forskningsbaserte næringsmidler til spesielle medisinske formål, utviklet for å dekke behovene til pasienter og andre der en normal kost ikke er tilstrekkelig eller mulig å gjennomføre.

Nutricias produkter forskrives eller anbefales vanligvis av helsepersonell og utleveres på sykehus, pleiehjem og andre institusjoner eller distribueres gjennom apoteker og hjemmesykepleien.

Vi har et nært samarbeid med det medisinske miljøet, inkludert leger, sykepleiere, ernæringsfysiologer, sykehus, apoteker, helsemyndigheter og pasientorganisasjoner. Vårt navn får stadig større betydning hos spesialister og opinionsledere innen vårt fagområde, med støttet av våre bidrag til forskning og utvikling innenfor avansert medisinsk ernæring (Advanced Medical Nutrition) i sykdomsbehandlingen.

Vårt unike produktutvalg er utviklet for å gi helsepersonell muligheten til å velge ernæringsmessige valgmuligheter som er spesifikt rettet mot bestemte behandlingsformer, og fremmer pasientens rekonvalesens. Mange av disse produktene er ernæring som inntas oralt – utviklet for pasienter som er i stand til å spise på normal måte. For dem som ikke kan innta føde uten hjelp – på sykehus, i langtidspleie og på pleiehjem – skaffer vi en rekke spesielle enterale ernæringsprodukter og -leveringssystemer. I de fleste tilfeller er disse produktene avgjørende for pasientens liv og livskvalitet.

Vi fokuserer alltid på å utvikle produkter som er vitenskapelig basert og har dokumentert effekt. Vi benytter klinisk testing og samarbeider med de fremste aktørene på hvert av spesialfeltene innenfor våre aktiviteter. Vi samarbeider også med sykehus og andre institusjoner for bedre å forstå og videreutvikle de helseøkonomiske aspektene av vår virksomhet, blant annet de mange kostnadsfordelene som følger av en bedre ernæring for pasientene.