Skip to Navigation

Formål og filosofi

About Nutricia

Nutricias formål er å bane vei innenfor bruken av avansert medisinsk ernæring i sykdomsbehandlingen og på denne måten utvide og gjennomføre Danones formål, som er å sørge for bedre helse gjennom ernæring for flest mulig mennesker. Nutricia har vært en spesialenhet av det internasjonale næringsmiddelselskapet Danone siden 2007.

Nutricia er en pionervirksomhet innen avansert medisinsk ernæring i Europa og utvider raskt sine tilbud til nytte for pasienter verden over. Vi har utviklet et bredt og enestående utvalg av næringsmidler til spesielle medisinske formål. Vi forsøker å fremskaffe løsninger og tilbud for alle situasjoner der det kan påvises at ernæringsmessige tiltak bedrer det kliniske utfallet hos pasienten. Sammen med leger og andre typer helsepersonell og omsorgsytere arbeider vi for å utgjøre en virkelig forskjell i det enkelte menneskets liv ved å sette fart i rekonvalesensen og bedre mulighetene til selvhjulpenhet.

Produkter utviklet av våre innovative forskningsteam har i lang tid vært brukt som en hjelp til mennesker som ikke kan spise, som mangler spesifikke næringsstoffer, eller som har spesielle ernæringsmessige behov. Dagens næringsmidler til spesielle medisinske formål kan også være en hjelp i pasientomsorgen ved bestemte sykdommer, og de kan i tillegg bidra til å bremse utviklingen av sykdomstilstander. Vi streber etter kun å levere ernæringsprodukter som har påvist effekt, som en integrert del av sykdomsbehandlingen.