Generelt

Nutricias innovasjoner innenfor avansert medisinsk ernæring utvikles av vårt eget anerkjente Centre for Specialised Nutrition i Utrecht i Nederland. Vi har også en egen forskningsenhet i Liverpool i Storbritannia som utvikler høyt spesialiserte produkter for pasienter med spesielle behov knyttet til metabolske forstyrrelser og spedbarnsallergi. I tillegg har vi to mindre forskningsenheter, én i USA og én i Singapore.

Forskning innrettet etter brukernes behov

Som en del av Danones forskning- og utviklingsdivisjon for næringsmiddelforskning er vår forskningsorganisasjon vitenskapelig drevet og innrettet etter brukernes behov, med team som er spesialister på spedbarnsernæring og medisinsk ernæring. Disse teamene utvikler produkter som gir optimal vekst og utvikling og påviste helseeffekter for sårbare brukergrupper – spedbarn, barn, eldre og syke.

Stort potensiale

Vi nyter støtte fra et sterkt, verdensomspennende nettverk bestående av et stort antall partnere, inkludert forskningsinstitutter, universiteter, universitetssykehus og industrielle leverandører. Slik kan vi garantere innovasjon med kvalitet, eksklusivitet og stor fremdrift. Vi streber kontinuerlig etter å styrke dette nettverket.

Vi ser et stort potensial innen ernæring som et verktøy mot spesifikke sykdommer, der vi fokuserer på å forbedre kliniske resultat i kostbehandlingen for pasienter med f.eks diabetes, KOLS, kreft og Alzheimer.

Les mer om vår forskning og innovasjon

Nutricia Forskning

Vårt arbeide innen forskning krever ekspertise innen livs- og matvitenskap samt teknologi.

Les mer

Seneste innovasjoner

Les om våre seneste innovasjoner innen medisinsk ernæring.

Les mer

Er du helsepersonell eller diagnostisert pasient?

Les mer om våre produkter og last ned tilhørende produktark

Gå til våre produkter