Skip to Navigation

Ernæring og sykdommer

Mange sykdommer og tilstander kan behandles med næringsmidler til spesielle medisinske formål, som et tillegg til medisinsk behandling, enten direkte eller ved at kostbehandlingen gjør det lettere for pasientene å finne den styrken de trenger for å takle tilstanden sin.

Ernæringsvitenskapen utvikler seg raskt , med stadig nye målrettede metoder innen kostbehandling av sykdommer og spesifikke helsemessige utfordringer. Ernæringsforskningen kan vise til stor fremgang, og det pågår stadig forskning innen områder som immunologi og nevrologi. Pasienter nyter allerede godt av Nutricias produkter innen et bredt spekter av behandlingsområder:

 • Kreft
 • Slag
 • Underernæring hos barn
 • Underernæring hos eldre
 • Diabetes
 • Sarkopeni
 • Dysfagi
 • Nyresvikt
 • Trykksår
 • Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) / respiratoriske sykdommer
 • Kumelkallergi og multimatvareallergi hos spedbarn og barn
 • Medfødte metabolske forstyrrelser
 • Ikke-medisinerbar epilepsi