Skip to Navigation

Den medisinske ernæringens rolle

Medisinsk ernæring blir i stadig større grad anerkjent som en nyttig, og noen ganger uunnværlig, del av pasientomsorgen. Medisinsk ernæring er ikke ment å helbrede sykdommer, men brukes i stort omfang av leger og kliniske ernæringsfysiologer som et tillegg til tradisjonell medisinbehandling samt som et middel til å hjelpe pasienter til en bedret sykdomsbekjempelse eller å opprettholde kroppsstyrken.

Medisinsk ernæring blir i stadig større grad anerkjent som en nyttig, og noen ganger uunnværlig, del av pasientomsorgen. Medisinsk ernæring er ikke ment å helbrede sykdommer, men brukes i stort omfang av leger og kliniske ernæringsfysiologer som et tillegg til tradisjonell medisinbehandling samt som et middel til å hjelpe pasienter til en bedret sykdomsbekjempelse eller å opprettholde kroppsstyrken.
Mange medisinske tilstander kan håndteres bedre hvis pasienten får en kost som er spesielt tilpasset de aktuelle forholdene. Noen ganger kan et begrenset næringsinntak være rent fysisk betinget, for eksempel når slagpasienter finner det vanskelig eller umulig å svelge, eller når småbarn har nevrologiske funksjonshemninger. Andre ganger kan problemet være utilstrekkelig næringsinntak på grunn av manglende matlyst, godt kjent blant kreftpasienter og svært gamle mennesker. Medisinsk ernæring innebærer løsninger for  mennesker  både på sykehuset, på pleiehjemmet eller i hjemmetjenesten.

I spesielle tilfeller, som ved kumelkallergi og multimatvareallergi hos spedbarn, eller ved sjeldne medfødte metabolske forstyrrelser, kan spesialkost under medisinsk tilsyn ikke bare være nyttig, men helt nødvendig for å ivareta god helse. En elementalkost basert på frie aminosyrer kan være eneste mulige metode for håndtering av de besværlige symptomene av kumelkallergi hos spedbarn, mens høyt spesialiserte aminosyrebaserte produkter kan være nøkkelen til å opprettholde en riktig stoffskiftebalanse, gjennom et helt liv, for personer med fenylketonuri (PKU) eller Maple Syrup Urine Disease (MSUD).

Enten det dreier seg om generell underernæring eller mer spesialisert hjelp på områder som diabetes, sarkopeni, KOLS, trykksår,og det nevrologiske området, gir medisinsk ernæring legene flere alternativer i pasientbehandlingen, mens pasientene får muligheten til å bedre sin livskvalitet.