Informasjonsmateriell

Her kan du, som helsepersonell, laste ned alt av tilgjengelig materiell til bruk i ditt daglige arbeide. For bestilling kontakt kundeservice på tlf +47 23 00 21 00 eller via e-post nutricia@nutricia.no

INFORMASJONSMATERIELL FOR HELSEPERSONELL

Under finner du ulike brosjyrer og informasjonsark som kan støtte deg i ditt daglige arbeid.

Gå til materiell innen Aldersrelatert skrøpelighet

Gå til materiell innen Trykksår

Gå til materiell innen Onkologi

Gå til materiell innen Kumelkallergi

Gå til materiell innen Medfødte metabolske sykdommer

Gå til øvrig materiell

Gå til materiell tilrettelagt for pasienter

Trykksår

Evidence Booklet

An overview of Cubitan's clinical evidence in the dietary management of wounds.

Last ned

Informasjonsbrosjyre

Hvordan indentifisere og behandle pasienter med trykksår på en effektiv måte?

Last ned

Doseringsveiledning

Anbefalt dosering av næringsdrikk i forhold til grad av trykksår

Last ned

Studiehefte

En oversikt over klinisk dokumentasjon av vår næringsdrikk ved ernæringsbehandling av trykksår

Last ned

Screening

Screeningverktøy for identifisering av trykksår

Last ned

Aldersrelatert skrøpelighet

Hva er aldersrelatert skrøpelighet?

Informasjonsbrosjyre for apotekspersonell om aldersrelatert skrøpelighet

Last ned

Fokus på aldersrelatert skrøpelighet

Informasjonsbrosjyre for apotekspersonell om aldersrelatert skrøpelighet

Last ned

Hjelper deg å få kreftene tilbake

Informasjonsbrosjyre for apotekspersonell om aldersrelatert skrøpelighet

Last ned

Kumelkallergi

Kumelkallergi - Diagnostikk og behandling

En brosjyre for fastleger utviklet i samarbeid med LHL Astma og allergi og Kristian Holm, Overlege, Barne- og ungdomspoliklinikken SI Lillehammer

Last ned

Medfødte metabolske sykdommer

Temple Tool

Temple Tool er en serie med informasjonshefter til foreldre med barn som har ulike metabolske sykdommer. Heftene gir en pedagogisk og lettfattelig fremstilling av hva det vil si å ha sykdommen. Diagnostisering, oppfølging, kostråd, arvelighet mm. belyses i heftene.

Onkologi

Vekt, BMI og overlevelsestid ved kreft

Utdrag fra klinisk studie med fokus på relasjonen mellom vekt og BMI og overlevelsestid for kreftpasienter

Last ned

Øvrig materiell

Produktoversikt

Last ned

INFORMASJONSMATERIELL TILRETTELAGT FOR PASIENTER

Under finner du brosjyrer og oppskriftshefter du kan gi til dine pasienter som er forskrevet spesialernæring fra Nutricia.

Oppskriftshefter

For barn som ikke tåler "vanlig fett" i maten

Heftet er til støtte og inspirasjon til de som trenger å lage mat og finne oppskrifter for en som ikke tåler noe særlig med ”vanlig fett” i maten. Sammen med barnets foreldre bestemmer dere hvilke oppskrifter som egner seg best til barnet.

Oppskriftshefte

Mellommåltider med smak og energi

Enkle oppskrifter for mer næringsrike måltider

Oppskriftshefte 1

Oppskrifter året rundt

Enkle og smakfulle oppskrifter for barn, som passer alle sesonger.

Oppskriftshefte