Skip to Navigation

Siste innovasjoner

Fra tradisjonelle ernæringsbehandling til terapeutisk ernæring – fremtiden innenfor medisinsk ernæring

Vår forskning, som er bygget på vår ekspertise innenfor tradisjonelle ernæringsbehandling, beveger seg nå i retning av ernæringsbasert forskning knyttet til klinisk behandling. Ved siden av spesialkost for underernærte pasienter ønsker vi å utvikle ernæringsalternativer som hjelper til med å rette søkelyset mot bestemte sykdomssymptomer, og som kan redusere faren for komplikasjoner og til og med bremse sykdomsutviklingen.

HJELP TIL PASIENTER MED SVELGEVANSKER

Vi har nylig gjort vesentlige fremskritt på dysfagiområdet med produktet Nutilis, et fortykningspulver som har amylaseresistente egenskaper for pasienter med svelgevansker. Fortykning av mat i væskeform reduserer faren for kvelning og gjør det dermed tryggere å svelge. Utfordringen var å gi det stivelsesbaserte pulveret bedre amylaseresistens i munnhulen. Våre eksperter utformet et nytt konsept basert på sin grunnleggende forståelse av de fysiokjemiske og reologiske egenskapene til hydrokolloider og samspillet mellom disse. Sikkerheten til Nutilis er bekreftet i et toleranseforsøk, mens in vitro- og in vivo-studier har vist at matens konsistens beholdes i munnen.

TILTAK MOT MANGLENDE MATLYST

Én av våre største utfordringer i arbeidet for å hjelpe alvorlig syke og svært gamle pasienter er å gjøre noe med deres mangel på matlyst. Deres manglende evne til å innta tilstrekkelige mengder næring leder til proteinunderskudd og etter hvert til underernæring. For å gjøre noe med dette problemet utviklet vi «Compact»-konseptet for våre flere av våre Nutridrink-produkter, noe som gav mer næring per ml enn noe annen standard næringsdrikk – en ernæringsmessig komplett produkt med 12 g protein og 300 kcal i en flaske på 125 ml. Med et høyt næringsinnhold i en litenflaske er Nutrdrink Compact et gjennombrudd for sårbare pasienter og menneskene som pleier dem.