Skip to Navigation

Generelt

About Nutricia - Expertise

Nutricias innovative produkter er avhengig av banebrytende forskning innenfor ernæring og sykdomsbehandling med produkter som gir klare helsefordeler for pasientene.

Nutricias innovasjoner innenfor avansert medisinsk ernæring (Advanced Medical Nutrition – AMN) utvikles av vårt eget anerkjente Centre for Specialised Nutrition i Wageningen i Nederland. Vi har også en egen forskningsenhet i Liverpool i Storbritannia som utvikler høyt spesialiserte produkter for pasienter med spesielle behov knyttet til metabolske forstyrrelser og spedbarnsallergi. I tillegg har vi to mindre forskningsenheter, én i USA og én i Singapore.

Som en del av Danones FoU-divisjon for næringsmiddelforskning er vår forskningsorganisasjon vitenskapelig drevet og innrettet etter brukernes behov, med team som er spesialister på spedbarnsernæring og medisinsk ernæring. Disse teamene utvikler produkter som gir optimal vekst og utvikling og påviste helseeffekter for sårbare brukergrupper – spedbarn, barn, eldre og syke.

Vi nyter støtte fra et sterkt, verdensomspennende nettverk bestående av et stort antall partnere, inkludert forskningsinstitutter, universiteter, universitetssykehus og industrielle leverandører. Slik kan vi garantere innovasjon med kvalitet, eksklusivitet og stor fremdrift. Vi streber kontinuerlig etter å styrke dette nettverket.

Vi ser et enormt potensial innenfor sykdomsspesifikk ernæring, der vi fokuserer på å forbedre kliniske resultater ved å bremse sykdomsutviklingen på områder som diabetes, kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), onkologi og Alzheimers sykdom.